Rečnik geštalt pojmova od K do L 2022-11-19T21:32:08+00:00

Reči na slova  K – L

Reči na slovo K

*u pripremi*

 Kontakt – Kontakt ciklus – Konkretizacija – Kreativna adaptacija

– Konflikt potreba

*u pripremi*

Kontakt

Ovo je svet kontakta i kontaktiranja. Celokupno naše iskustvo svodi se na kontaktiranje sredine, i drugih kao posebno značajnog „dela“ sredine.
Češkam se po nosu. Kontakt. Perem zube i uživam u masaži desni. Kontakt. Osluškujem cvrkut ptica. Kontakt. Teglim se, istovremeno stežući i istežući mišiće dok osećam prijatan bol. Kontakt. Milujem psa, osećajući pod prstima toplinu njegove kože i mekoću njegovog krzna. On liže moju ruku sa ljubavlju i poštovanjem. Kontakt. Pričam, pevam, igram. Kontakt. (…)

Kontakt ciklus

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Konkretizacija

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Kreativna adaptacija

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Konflikt potreba

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Konflikt – Kontrola – Kontratransfer – Kontekst

*u pripremi*

Konflikt

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Kontrola

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Kontratransfer

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Kontekst

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Kategorijalna dijagnostika – Kontakt funkcije – Koža – Krivica

*u pripremi*

Kategorijalna dijagnostika

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Kontakt funkcije

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Koža

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Krivica

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Konformirnaje – Konfluencija – Kokreacija – Kompulzija (prisilna radnja)

*u pripremi*

Konformirnaje

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Konfluencija

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Kokreacija

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Reci na slovo L

*u pripremi*

Ličnost (persona) – Lepo (lepota) – Laž – Licemerje

*u pripremi*

Ličnost (persona)

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Lepo (lepota)

Lepo je pridev koji pripada korpusu esteckog pristupa u geštalt psihoterapiji (uz čulno, što je osnovno značanje stateckog). Za dobro izvođenu terapijsku seansu ili za terapijski odnosmožemo reći da su lepi.

Kalos kagatos (καλὸς κἀγαθός) ili kalokagatija (καλοκαγαθία) starogrčka je kovanica gde se u jednoj reči pominju pridevi dobro i lepo. Ideja je da se siakže inticija naših etičkih i steckih osećanja, gde je ono što je dobro ujedno i lepo a ono što je lepo, ujedno i dobro. Dobrota je lepa a lepota je dobro.

Zastupnici estclog porstupa u GT rekli bi isto. Naša esticka i etička osećanja ili inticije se poklapaju. Estacki kriteriji na taj način postaju kriertijumi dobrog. Kako da ovaj odno ili ovu razmenu učinimo lepom? – može biti pitanje koje nas vodi u radu. U korpusu esteckog pristupa, često se koriti i metafora plesa, da se opiše dinamika polja klijent/teraput. Kako da ovaj ples učinimo lepim? – može dakle biti pitanje kojim se rukovodimo u terapijskom radu.

Učitaj još

Laž

Zašto lažemo, pitanje je na koje bi svi voleli da znamo odgovor. U psihoterapijskom kontekstu, tema laganja nmajčešeće se javlja na tri nivoa. Roditelji koji su naši klijenti ili roditelji naših klijenata, žale se na to da ih lažu deca. Parrneri u vezi ili braku se žale da ih lažu njihovi partneri. Teraputi se pitaju da li ih nekad lažu kijijenti.

Prema geštalt psihoterapisjkom iksustvu, lažemo kada želimo da se sakrijemo ili da prevarim. U oba slučaja nemao poverenja da će nas drugi prihvatiti sa istinom. U tom pravcu možemo usmeriti i terapisjki rad. Tema je dakle kako narušavamo poverenje ili kako poverenje ponovo uspostvaiti.

Na primer, dete će lagati za ocenu u školi iz straha od roditeljske osude, gradnje ili kaze, a nekada i iz želje da ih zaštiti od neprijatnosti. Tada je pitanje kako smo dobrineli slabom poverenju i šta možemo učiniti da ga obnovimo.Kako da ga više podržimo pohvalom, potvrdom ali i granicama, itd.

U terapiji ne laganje gleda kao na otpor, pa ćemo i raditi onako kako se u terapiji radi na otporu. Respoektivanjam, nastjanjem da gha osvestimo i prtvaranjem u svesnu odluku. Ako kijent nauči da se na drugi način zaštiti svojom granicom, tako što će recimo reći da ne želi da ga kaže to i to, napravili smo napredak i poverenje u odnos je poraslo.

U duhu geštalt terapije, nasleđenom sa samih izvora, i po ovom pitanju kliejntu ostavljamo njegovu vlatitu odgovornost i ne nastojmo da mu pomognemo više nego što je on spreman da traži ili primi.

Učitaj još

Licemerje

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Comments are closed.