Rečnik geštalt psihoterapije P 2022-11-19T21:29:51+00:00

Reči na slovo P

* u pripremi*

Potreba – Prekid – Plac – Persona ili licnost – Projektivna identifikacija

Potreba

Opstanak organizma zavistan je od njegove razmene (kompenzacije) sa sredinom. Da bismo opstali moramo disati, jesti, piti vodu, spavati… Da bismo opstali u psiho-socijalnom smislu potreban nam je kontakt, ljubav, razumevanje, podrška, aktivnost, fizički pokret, poštovanje, sigurnost, izazov… O potrebama nas informišu senzacije, kojih postajemo svesni i koje zatim artikulišemo (prepoznajemo, imenujemo, kontekstualno tumačimo). (…)

Prekid

Prekid je privremeno ili trajno zaustavljanje naših originalnih impulsa posezanja za sredinom, koji svoju osnovu imaju u potrebama našeg organizma a manifestuju se kroz određene mobilizacije i akcije. Prekidam svoj impuls da izrazim tugu ili ljutnju jer procenjujem da kontekst nije pogodan za takvo izražavanje. (…)

Plač

Plač je jedna od fizioloških manifestacija osećanja tuge ili radosti. U geštaltu se na osećanja gleda kao na pokretačku snagu (Perls) i kao na intenciju ka kontaktu. Sva naša osećanja imaju svoju manifestacionu komponentu od koje su neodvojiva (facijalna i glasovna ekspresija, postura, drhtanje, boja lica, gestovi, neverbalni govor (govor tela)). Tako u ključu geštalt psihoterapijskog pogleda na svet možemo reći da je suština osećanja u ispoljavanju (ekspresiji) i relaciji, odnosno komunikaciji i kontaktu. Plač je način na koji naša osećanja dobijaju svoj telesni izraz koji je vidljiv drugima.(…)

Persona ili ličnost

Persona, ličnost ili identitet je u GT sve ono čime bismo mogli da odgovorimo na pitanje ko sam ja. U ovom trenutku ja sam učitelj, pisac teksta o ličnosti. Pre pola sata bio sam neko ko šeta psa, bio sam neko ko brine o njemu napolju. Posle toga bio sam kupac u prodavnici. Zatim kuvar koji je pripremao doručak. Zatim sam bio server koji je servirao doručak.

Sve ove uloge mene odrešuju. Ni učitelj, ni pisac, ni šetač, ni kupac, ni kuvar, ja nisam prvi put u životu. Za sve te moje uloge važno je moje ranije bivanje u tim ulogama. To bivanje, to iskustvo, to postojanje, odredilo me je i promenilo.

Persona je ono što sada jesam, u smislu raznih uloga, kao posledica svega onoga što sam do sada u životu činio, kao posledica svega onoga što sam bio. Persona, to je sve ono kako me je život oblikovao kroz moje radnje i aktivnosti.

Učitaj još

Projektivna identifikacija

U terapijskom odnosu sa Biljanom osećam se potpuno paralisano. Bilo da pokušam da radim tehnikom, bilo da pokušam da joj priđem na ljudski, topao način, bukvalno sve što probam ili uradim, uključujući i samo čekanje, samo je pojačavalo njenu anksioznost koja je postajala tako neizdrživa da je prelazila u fizički bol. (…)

Progresivna intervencija – Prisilna radnja (kompulzija) – Pokret posezanja – Promena ili novina – Prostor

* u pripremi *

Progresivna intervencija

Progresivna intevencija

Učitaj još

Pokret posezanja

Zarad zdravlja, radi zadovoljavanja potreba i zatvaranja geštalta, organizam mora biti sposoban da čini dve stvari. Prva je da bude svestan svoje potrebe, posebno najdominantnije. Druga je da bude sposoban da manipuliše i sobom i sredinom kako bi zadovoljio potrebe. (PGH, 1952). Široko govoreći, posezanje je oblik akcije, tj.manipulacije sobom (npr. pružam ruku, hvatam, privlačim (predmet)) i sredinom (npr. otkidam jabuku sa drveta). (…)

Promena ili novina

O konceptu promene ili novine može se u GT govoriti na mnogo načina i nivoa. Geštalt je naročito zainteresovan za promenu koja se događa u sada i ovde iz trenutka u trenutak. (Margherita Spagnuolo Lobb, Now for the next, 2013). Zadatak psihoterapeuta često je u tome da osvesti (kako kod klijenta, tako
i kod sebe) važne promene koje nastaju spontano u sada i ovde psihoterapijske seanse. (…)

Prostor

O prostoru, bitno za nas, možemo govoriti u dva smisla. Prvo kao o fizičkom prostoru, distance koja nas spaja i razdvaja, za kojom imamo potrebu ili koju želimo prevazići. I drugo kao o uređenom prostoru u kome živimo. (…)

Polje , Teorija polja – Predkontakt – Polariteti – Povlacenje –Paranoična/paranoidna organizacija

*u pripremi*

Polje , Teorija polja

Tema iskustveno teorijske radionice bila je polje u GT. Sakupilo se pet edukanata a troje je nedostajalao. Sedeli smo u krugu. Zamolio sam edukante da postanu svesni osoba prisutnih u prostoru i kako prisustvo svakog od kolega utiče na njih. Počeli su da gledaju jedni druge i da se smeše. “Markovo prisustvo čini da osetim radost. Marko, nije te bilo prošli put i zaista si mi nedostajao. Ti si za mene duša ove grupe. Zasta te volim.”, izrazila je svoj doživljalj Sanja. “Zorica je štreber i tako dobro poznaje teoriju da me je od nje uvak pomalo strah. Zorice, doprinosiš da budem ozbiljna i savesna na radionicama.”, Nastvila je Sanja, smešeći se. “Isidora, ti si neko za koga verujem da će me uvak razumeti. Da ti i Marko niste deo ove ogrupe, teško da bih se pojavljivala sa onoliko ličnih tema i sadržaja. Ti si u ovoj grupi moje poverenje.”, dodala je Sanja, okrenuvši se prema Isidori.

Grupa se zagrejala i razgalila. Pozvao sam Sanju da postane svesna da je upravo rekla nekoliko važnih stvari iz teorije polja. “Kako ti je bilo prošli put bez Marka?”, pitao sam je. “Potpuno drugačije, bez njega za mene ovo polje je mnogo hladnije, uzgred, Marko, kako je tvoj džemper divnih toplih boja, to si za mene, tolina ove grupe.”

“Kako bi ti bilo u ovoj grupi bez Zorice?”, nastavio sam.

“Bez Zorice moj pristup edukaciji bio bi mnogo manje ozbiljan i posvećen. Zorice, ti zaista utičeš na mene tako da budem pažljiva i da ne zaboravim zašto sam ovde.”

“Prvi princip teorije polja, princip organizacije, govori nam da svaki element polja menja polje. Polje je svojevrsna rezultanta uticaja svih njegovih elemenata. Svako od nas ovde, utiče pomalo na ponašanje i doživljaj svakog drugog. Kako biste se osećali kada bi neko ko je ovde nedostajao? Ne bi bilo isto. Prisustvo ili odsustvo svako od nas, malčice menja doživljajj i ponašanje svakog od nas, zar ne? Sanja je upravo o tome govorila.”

Određeno ponašanje ili fenomenološko iskustvo je organizovano i smisleno onda kada se percipira kao deo celokupnog polja odnosno, kada se kontekstualizuje (Parlett, 1991).

Edukanti su u znak odobravanja klimali glavom, kada su se otvorila vrata i kada je ušla Marija sa širokim osmehom, unevši sveži vazduh i miris parfema. Radosno nas je pozdravila i uz izvinjenje sela na slobodnu stolicu. Ovaj događaj uskomešao je polje i neki od parova iskoristili su priliku da razmene nekoliko neobaveznih reči.

Kada se atmosfera stišala pitao sam da li se polje Marijinim ulaskom promenilo. Marija se uspravila i uozbiljila. Znala je da ne volim kašnjenja i pitala se da li je nešto pokvarila.

“Apsolutno da, rekao je Marko. Meni je nedostajala Marijina šaljivost i njene upadice. Bez nje meni bi naši susreti bili isuviše ozbiljni. Obradovao sam se kada sam je video kako ulazi.”

“Evo, o tome vam govorim.”, prihvatio sam sa zadovoljstvom, dodavši da je drugi princip teorije polja princip istovremenosti. “Marko u naše polje unosi toplinu u skladu sa bojama svoga džempera, Zorica čini da ipak zadržimo i ozbiljnost i da ne zaboravimo zašto smo se okupili, a Marija nam daje opuštenost, čini nas vickastim i pomaže nam da ne budemo previše ozbiljni, osvežava nas svojim šalama i bockanjem naših granica. Ta tri principa deluju na nas istovremeno, čineći da klima u grupi bude baš takva kakva jeste. Najzad elementi polja deluju zajedno u sada i ovde. Dalje, novi događaj u polju, koji se upravo desio, Marijin dolazak, učinio je za mene taj trenutak jedinstvenim. Upala je baš kada treba da nam pomogne da još bolje shvatimo ono o čemu sam vam, govorio. Prosto smo mogli da opipamo kao je njen dolazak promenio polje.”

Marija se smeši i u svom stilu zavitlava, pokazujući palčevima na sebe kao na glavnu zvezdu bez koje ne bi bilo zabave i koja je kasnila, ne na običan način, već tačno tako da pomogne temi: “Nikola, ja ti odavno objašnjavam da ništa ne radim bez dublje kosmičke svrhe. I kada kasnim, ja kasnim tačno koliko treba da doprinesem radionici. Da li se to beše zove sinhronicitet?”

Grupa se veselo smeje. “To je jedno geštalt kašnjenje, kašnjenje u skladu sa našim edukacionim poljem!”, urnebesno dodaje Marko.

“To je princip singulariteta.”, objašnjavam, “Svako polje je jedinstveno i neponovljivo. Ovo iskustvo više se nikada neće desiti na ovaj način. Upravo ste prisustvovali nečemu neponovljivom i jedinstvenom u beskrajnim prostranstvima celog univerzuma. Najzad, dodajmo i princip sinhroniciteta. Znate, to je ono što ponekad zovem geštalt religijom. Naime, mnogi od nas skloni su da veruju da se ništa ne događa slučajno i da se sve događa upravo u pravom trenutku, baš kao što Marija nije mogla izabrati bolji trenutak da nas prekine.”

Ove rečenice ponovo su promenile atmosferu. Članovu grupe su sada, sa blagim izrazima na licu zagledani u visine, svečano ozbiljni.

“Ovo je ono zbog čega obožavam geštalt.”, mirnim, dostojanstvenim glasom govori Zorica. “Sve se uklapa i sve može poslužiti, bilo kao objašnjenje ili kao povod za rad. Na geštaltu osećam kako sve stvari stoje na svom mestu, kako sve ima svoju svrhu i svoj smisao. Taj divni spontani red, taj red više zakonitosti me umiruje i oslobađa. Geštalt mi daje spobnost da na taj način poimam i ceo sopstveni život. Princip organizovanosti. Sve je jedan veliki organizam. Prinicp ispovreneosti. Sve ima svoje mesto i svoju ulogu u organizmu upravo sada. Princip jedinstvenosti, neponovljivosti. Princip više svrhe i sinhroniciteta. Kakvi divni, kosmički principi!”, govori Zorica, zaneseno, zadivljeno. Grupa se umirila, pomno sluša, prepustila se ovim rečima kao duhovnoj muzici koja sa lica i očiju spira prašinu banalne svakodnevice, koja uzdiže, krepi, leči, oslobađa.

“Upravo tako. Hvala ti za ovu divnu energiju. Kako smo samo od smeha stigli do uzvišenosti u pravom trenutku. To je ta svečana ozbiljnost koju daješ polju naše grupe. Bez tebe ova grupa ne bi imala pečat uzvišenosti.”, objašanjava Milica, pošto smo par trenutaka poćutali u tišini, uživajući divnu atmosferu skrušene uzvišenosti.

“Pogledajte. Postanite svesni kako se atmosfera ponovo promenila. Polje teče. Ono je u stalnoj promeni, Ono osvaja nove kvalitete. I sve je potencijalno relevantno. Markovo odsustvo sa prošle radionice od koga smo krenuli i koje me je inspirisalo da vam sugerišem da zamislite kako bi smo se osećali bez ovog ili onog člana grupe. Marijin dolazak u pravi čas da ilustruje promenu polja. Šala koja nas je razdrmala a zatim Zoricine inspirativne reči koje su nas ponele u uzvišenost. Organizacija, istovremeno dejstvo, jedinstvenost svakog trenutka, sinhronicitet, stalnost promene i pokreta, potencijalna relevantnost svakog elementa polja, svakog događaja, eto to su glavni elementi teorije polja u GT. Evo ih tu, pred nama, sa nama, u nama, živi, stvarni, veličanstveno. Polje, to je ono što je između nas, ono što iz trenutka u trenutak stvaramo svi zajedno.” (…)

Učitaj još

Predkontakt

Kako sama reč kaže, predkontakt je ono što se u nama, ili između nas i sredine, događa pre nego što u sredinu posegnemo svojim akcijama, ali i nakon što se iz sredine povučemo, ostavljajući prostor za novo kontaktiranje. Geštalt psihoterapija, kako je shvatam, više je intuitivni nego misaoni poduhvat. Da bi se terapijska intuicija javljala, potrebna je otvorenost da gledamo drugog (estetska dijagnostika), ali i da osluškujemo i osećamo sebe: kako se naše senzacije i osećanja (telo) menjaju u prisustvu drugog. Ova magija terapijske intuicije u velikoj meri se javlja u fazi predkontakta, donekle spontano i predreflektivno (vidi niže poglavlje Psihoterapijski značaj). (…)

Polariteti

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Povlačenje

U pripremi

Pogledati članak predkontakta

U pripremi

Učitaj još

Paranoična/paranoidna organizacija

U pripremi

Pogledati članak predkontakta

U pripremi

Učitaj još

Poremećaji ishrane – Poremećaji sna – Poremećaj ličnosti – Poremećaj pažnje – Psihosomatika 

*u pripremi*

Poremećaji ishrane

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Poremećaji sna

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Poremećaj ličnosti

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Poremećaj pažnje

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Psihosomatika 

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Pasivna agresija – Pažnja – Paralelni proces – Ponašanje – Poredak ljubavi

*u pripremi*

Pasivna agresija

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Pažnja

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Paralelni proces

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Ponašanje

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Poredak ljubavi

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Pozadina – Pravila – Prisutnost – Pokret (telesni, bazični pokreti) – Pripadanje

*u pripremi*

Pozadina

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Pravila

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Prisutnost

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Pokret (telesni, bazični pokreti)

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Pripadanje

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Pojačavanje – Psihopatija – Psihoza – Prepuštanje – Promena ili novina

*u pripremi*

Pojačavanje

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Psihopatija

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Psihoza

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Prepuštanje

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

 Promena ili novina

U pripremi

U pripremi

Učitaj još

Comments are closed.