Rečnik geštalt pojmova od Lj do M 2022-01-07T18:38:42+00:00

Reči na slova LJ – M

Reči na slovo Lj

Ljubav – Ljubomora – Ljutnja – Ljuštenje luka

Ljubav

Ljubav je doživljaj lojalnosti sa spremnošću da se žrtvujemo, kada sreću ili nesreću druge osobe doživljavamo kao svoju sopstvenu.

Nažalost, ljubav vrlo lako mešamo sa zaljubljenošću ili sa zavisnošću. Za razliku od zaljubljenosti, ljubav je postojano, mirno stanje. Dok je zaljubljenost zasnovana na idealizaciji, tako da zapravo volimo samo našu vezanost i snašu sliku o drugoj osobi, ljubav se javlja tek sa godinama, sa dobrim poznavanjem druge osobe.

Iako nije zasnovana na idealizaciji, možemo reći da u ljubavi verujemo u dobrotu druge osobe, a njene mane smo spremni da trpimo zarad zajedništva koje nam je važnije.

Iz biologističke paradigme geštalt perspektive, ljubav ima značajnu socio-biolšku funkciju. Naime snažna afektivna vezanost, koja je nesumljivo važan aspekt ljubavi, pomaže nam da ostanemo uz drugog, što u načelu povećava naše šanse za opstanak (npr. ljubav majke i deteta).

U filozofiji egzistencije, ljubav i na njoj zasnovana potreba za služenjem i negom drugog ali i sebe, često se opisuje kao ono iskustvo koje jedino ima moć da naše postojanje ispuni osećajem smisla. (Erik From, Umeće ljubavi)

Učitaj još

Ljubomora

Ljubomora je složeno osećanje u kome se prepliću strah, ljutnja, zavist, privlačnost, žudnja. Kao i ostalim neprijatnim osećanjima, tako i ljutnji u geštalt terapiji nastoji da damo rezumevanje u kontekstu polja jednog odnosa.

U tom smislu ljubomoru razumevao kao strah da ćemo izgubiti nešto što nam je važno, često kombinovanu sa osećajem ili iskustvom da nam drugog nije dovoljno, da nam nije dovoljno ljubavi, odnosa, razmene, nežnosti.

Tomas Mur u svojoj knjizi Nega duše, o ljubomori govori kao o osnovnom kvalitetu boginje Here. Hera je Zevsova žena, boginja doma, zaštinica žena i porodice. Mur u arhetipu Here vidi opozit Zevsovoj omnipotenciji i raspiništvu, zapravo važan kvalitet ljubavi, kvalitet čuvanja i očuvanja, zaštite, sakupljanja i pribiranja, suštinski kvalitet posedovanja i čuvanja onoga što se poseduje.

Temu ljubomore u GT nastojimo da razumemo kao kokreiran fenomen u partnerskom polju. Pitanje je kako doprinosimo ljubomori našeg partnera ili kako on doprinosi našoj ljubomori.

Ljubomora takođe nas poziva, u partnerskim odnosima, da gledamo o prostor nedostatka ili deficta u našem odnosu. Poklanjamo li jedno drugome dovoljno kvalietetnog vremena, prisustva, pažnje, prepoznavanja, komuniciramo li dovoljno naša osećanja, potrebe, želje.

Slično tome, kod ljubomore kod dece, pozivamo roditelje da odvoje vreme koje će svaki dan, ekskluzivno provesti sa detetom, i interakciji, bez mobilnog telefona u ruci, ili podržavamo roditelje da stariju decu više uključe o aktivnosti brige o mlađoj deci (npr, zajedno kupamo malog batu, zajedno hranimo malog batu, zajedno ga grlimo, zajedno ga ljubimo, dajemo zatim starijem detetu mogućnost da se igra “mladeg bate”, da sada njemu roditelj radi u igri sve ono što radi malom bati itd.

Druge i dalje strategije u radu sa ljubomorom mogu se odnositi na rad na nezavršenom poslu, gde otkrivamo važne gubitke voljenih osoba ili njihove pažnje kroz značajne događaje u životu. Otac je dobio posao i zatim smo ga slabo vđali. Majka je napustila porodicu. Dobio sam brata, sestru i rodtelji su bili zaokupljeni njima, ili svojim problemima, ili u njihovom odnosu nije bilo mesta za mene itd. Ova iskustva čeznu da budu prepoznata i uvažena.

Učitaj još

Ljutnja

Iskustveno, sa klijentom koji je sklon da bude preplavljen ljutnjom ili da uđe u ackting out ljutnje, terapeut će verovatno osećati strah, nepoverenje, nesigurnost, teškoću da ostane deo polja i zadrži svoju ulogu, preplavljenost, nekompetentnost. Može osetiti stid ili krivicu, pitajući se šta je pogrešno učinio. Može se osećati kao da ga uopšte nema u odnosu (ako ljutnja nije usmerena prema njemu) ili kao da je optužen i osuđen bez mogućnosti da opstane (ako je ljutnja usmerena prema njemu). Možemo osetiti bezizlaznost i nemoć.(…)

Ljuštenje luka

Ljuštenje luka je termin koji je Perls koristio, da izrazi probijanje, koje se događa u toku geštalt psihoterapije, kroz naslage stavova, uverenja, socijalnih konstrukata, predstava o sebi, ka autentičnom selfu, odnosno autentičnom doživljaju koji je aktuelan u sada i ovde.

Klijent i terapeut ljušte i odstranjuju sve ono iza čega klijent nastoji da se sakrije, sve ono čime se odvojio od svojih autentičnih potreba, kako bi onemogućio kontakt.

U ovim slojevima Perls posebnu pažnju posvećuje očekivanjima sredine koja su uneli u sebe i koja nas sprečavaju da se sretnemo sa svojim autentičnim potrebama i da procenimo da li nam je važnije da zadovoljimo potrebe grupe ili svoje potrebe, kada se one nađu u konfliktu. Vraćanjem sebi i svojim doživljajima, prepoznavanjem priznavanjem i izražavanjem naših potreba, po Perlsu razvijamo samopodršku, te od papirnih ljudi postajemo živi ljudi od krvi, mesa, živaca i potreba.

Učitaj još

Reči na slovo M

*u pripremi*

Manipulacija – Masturbacija (opsesivna, infantilna…) – Metafora – Mobilizacija – Manija

*u pripremi*

Manipulacija

Manipulacija nije terapijski interesantna kada je svesna i namerna, jer svesnost podrazumeva da smo u stanju da preuzmemo odgovornost. Manipulacija je terapijski zanimljiva kada nesvesno nastojimo da obmanama, pritiskom i ucenama utičemo na druge.

Svesno ili nesvesno manipulaciji pribegavamo kada verujemo da direktnošću ne možemo dobiti ono što nam je potrebno. (…)

Masturbacija

U pripremi

Metafora

U pripremi

Mobilizacija

U pripremi

Manija

U pripremi

Comments are closed.