da-li-oprostiti 2023-02-03T20:47:50+00:00
Anonymous asked 2 months ago

Sinoć sam se naljutila na dečka jer mi je \”kao u šali\” rekao da sam slatka i lepa, ali da nisam mis sveta.   Još nisam popustila. Da li da mu oprostim?

)