Zašto odjednom Life Coaching?

“Ne za školu, za život učimo!”

Ne za školu, za život učimo! – glasi poznata latinska poslovica. Škola života, da li nas neko uči o životu? Da li nas neko u školi uči kako efikasno da učimo? Da li nas teraju da učimo napamet, ili je učenje skoncentrisano na razvoj veština i potencijala? Da li nas u školama uče da pravimo planove, strategije, projekte? Da li nas uče da prepoznamo, artikulišemo i na pravi način izrazimo svoje misli i osećanja? Da li uvežbavamo da budemo deo tima ili da vodimo tim? Da li nas uče da razumemo druge i njihove potrebe i da na kreativan način pristupimo saradnicima? Da li razvijamo empatiju, solidarnost, emotivnu inteligenciju, umeće komunikacije? Da li nas uče kako da se zauzmemo za sebe i svoje stavove na najefikasniji način?

Nismo se na vreme ucili!

Ono čemu se nismo na vreme učili, međutim, često je ono na čemu posle u životu padamo, samo što su ta padanja mnogo bolnija i dalekosežnija po svojim posledicama od padanja na ispitima fakulteta. Čovečanstvo dostiže vrhunac svoga tehnološkog razvoja dok je na emotivno-socijalnom planu nedopustivo zakržljalo. Živimo u eri visoke tehnologije ali živimo bedno, usamljeni, izolovani, u sagorevanju na poslu, u bučnim gradovima i ružnim kućama, sa alergijom na polen i smog. Odvojili smo se od prirode i od nas samih. Očigledno našem odgoju nešto važno nedostaje.

Ko zna da uči zna dovoljno

Nažalost iz formalnih škola, pa i onih visokih, toliko je malo onoga što ponesemo za život. Ako smo naučili da učimo, da pamtimo i povezujemo na kreativan i zanimljiv način, ako smo naučili kako da druge naučimo onome što i sami znamo, ako smo stekli primenljive veštine, ako smo naučili da komuniciramo i da se razumemo, da konstruktivno sarađujemo, da napravimo dobru ravnotežu rada i odmora, tek tada smo iz svojih škola izvukli nešto vredno. Kako je ovo međutim tako retko slučaj, Life Coaching je tu da pomogne. Učenje za život – pravo učenje često počinje baš tamo gde se završavaju matematika i gramatika!

Kako se Life Coaching razvio?

Life coaching razvio se kao prirodna reakcija na opisano stanje. Pošto nam formalna škola daje tako malo onoga za život potrebnog, prirodno je da se pojavila ogromna potreba za neformalnim, ali na život usmerenim obrazovanjem, čije srce bi upravo trebalo da bude razvoj za život važnih i neophodnih veština. Primenjena psihologija našla je u toj potrebi pogodnu klimu za svoj razvoj. Life coaching, razvio se i dostigao svoj vrhunac za svega nekoliko decenija. Na tržištu su milioni kurseva i priručnika sa temama razvoja asertivnosti, veština komunikacije, veština učenja, jednom rečju sadržaja koji bi trebali da omoguće školu života.

Naravno, kao i u svakoj oblasti u razvoju, veliki broj sadržaja ove vrste koji se konfekcijski štancuje, nije zaista kvalitetan i zasnovan na dobrom poznavanju materije, već ide za bučnim potrebama tržišta i nudi nerealne i brze rezultate.

Po modelu reklame koja glasi: “15 kg manje za samo 7 dana.”, za samo 7 dana danas možemo naučiti engleski, razviti sposobnost brzog čitanja koja će nam omogućiti da preko noći spremimo ispit, steći veštine asertivnosti koje garantuju uspeh ili razviti emotivnu inteligenciju do te mere da ćemo tačno znati šta nam ko misli i smera.

Life Coaching na naš način

Psihoterapeut tim i Geštalt akademija nastoje da na tom vašaru ponude programe utemeljene u desetogodišnjem iskustvu rada sa ljudima. Ideja ovih programa je da iza trke za uspehom i usavršavanjem ne izgubimo sebe, te da kvalitet našeg života ne bude podređen profesionalnom uspehu, odnosno da razvoju veština potrebnih za napredovanje u školi ili u karijeri daju humani oblik u svetlu razvoja sluha za brigu o nama samima.

Autor: Nikola Krstić

Kontaktrajte nas…

060/714-11-55

2018-09-18T18:37:48+00:00

About the Author: