Lara Marin

Psihoterapeut pod supervizijom

 Beograd

Lara Marin rođena je 1996. godine u Beogradu, gde je diplomirala na Fakultetu za medije i komunikacije na odseku za Psihologiju. Edukaciju iz oblasti psihoterapije započela je 2017. godine na Akademiji Geštalt psihoterapije, gde je trenutno edukant na završnoj godini naprednog nivoa i individualni psihoterapeut pod supervizijom. Student je master programa Klinička psihologija i psihoterapija na Fakultetu za medije i komunikacije.

Prvu stručnu praksu obavila je u Lekart edukativnom centru, kao psiholog-saradnik u nastavi na programu glume za decu, spojivši tako svoje dve velike ljubavi – glumu i psihologiju. Tamo je stekla organizacijske i pedagoške veštine, kao i iskustvo rada sa decom, što je otvorilo vrata novoj sferi interesovanja. Iako je po usmerenju klinički psiholog, kroz obavljanje još jednog praktičnog rada kasnije se oprobala i u ulozi školskog psihologa.

Sa kliničkim radom susrela se još na fakultetu u okviru praktične nastave na Institutu za mentalno zdravlje, a iskustvo u radu sa klijentima stekla je kroz psihoterapijski rad pod mentorstvom u okviru Akademije Geštalt psihoterapije, kao i volonterski rad u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije kroz pružanje prve psihoterapijske pomoći u krizi u projektu ,,Psihološka pomoć građanima tokom pandemije koronavirusa”. Iz oblasti kliničke psihologije obavila je stručnu praksu u Savetovalištu za decu i adolescente pri Domu zdravlja u Zemunu, gde je još više razvila svoju ljubav prema radu sa mladima, a pri čemu je stekla i potrebne dijagnostičke veštine, kao i veštine savetovanja.

U svom radu sa klijentima koristi holistički pristup pretežno se oslanjajući na principe Geštalt psihoterapije, koji podrazumevaju prisutnost u ,,sada i ovde’’, korišćenje tela kao izvora informacija o psihičkim procesima, kao i građenje autentičnog odnosa između klijenta i terapeuta.

Trenutno je zaposlena u Sektoru za nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao saradnik na Odseku za razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

Član je Udruženja Geštalt psihoterapeuta Ahat.

U slobodno vreme inspiraciju nalazi u plesu, fizičkoj aktivnosti, čitanju,vremenu provedenom sa bliskim ljudimai razvijanju svojih kulinarskih veština.

Psihoterapijske seanse održava uživo u Beogradu u prostoru na Vračaru, kao i online.

Kontakt:

marin.lara996@gmail.com

064/1601722

2021-12-14T20:08:13+00:00

About the Author: