Lara Marin

Psihoterapeut pod supervizijom

 Beograd

Lara Marin rođena je 1996. godine u Beogradu, gde je diplomirala
na Fakultetu za medije i komunikacije na odseku za Psihologiju.
Edukaciju iz oblasti psihoterapije započela je 2017. godine na Akademiji
Geštalt psihoterapije, gde je trenutno edukant na završnoj godini
naprednog nivoa i individualni psihoterapeut pod supervizijom. U
procesu je izrade svog master rada, koji je deli od zvanja mastera
kliničke psihologije i psihoterapije.
Prvu stručnu praksu obavila je u Lekart edukativnom centru, kao
psiholog-saradnik u nastavi na programu glume za decu, spojivši tako
svoje dve velike ljubavi – glumu i psihologiju. Tamo je stekla
organizacijske i pedagoške veštine, kao i iskustvo rada sa decom, što je
otvorilo vrata novoj sferi interesovanja. Iako je po usmerenju klinički
psiholog, kroz obavljanje još jednog praktičnog rada kasnije se oprobala i u ulozi školskog psihologa u OŠ ,,Zaga Malivuk’’.
Sa kliničkim radom susrela se još na fakultetu u okviru praktične nastave
na Institutu za mentalno zdravlje, a iskustvo u radu sa klijentima stekla je
kroz psihoterapijski rad pod mentorstvom u okviru Akademije Geštalt
psihoterapije, kao i volonterski rad u organizaciji Saveza društava
psihoterapeuta Srbije kroz pružanje prve psihoterapijske pomoći u krizi u projektu ,,Psihološka pomoć građanima tokom pandemije koronavirusa”. Iz oblasti kliničke psihologije obavila je stručnu praksu u Savetovalištu za decu i adolescente pri Domu zdravlja u Zemunu, gde je još više razvila svoju ljubav prema radu sa mladima, a pri čemu je stekla i potrebne dijagnostičke veštine, kao i veštine savetovanja.
U svom radu sa klijentima koristi holistički pristup pretežno se oslanjajući na principe Geštalt psihoterapije, koji podrazumevaju prisutnost u ,,sada i ovde’’, korišćenje tela kao izvora informacija o psihičkim procesima, kao i građenje autentičnog odnosa između klijenta i terapeuta. Član je Udruženja Geštalt psihoterapeuta Ahat. U slobodno vreme inspiraciju nalazi u muzici, plesu, fizičkoj aktivnosti, čitanju, vremenu provedenom u prirodi i pripremanju hrane za njoj bliske ljude.
Radi sa odraslima i adolescentima, a psihoterapijske seanse održava uživo u Beogradu, kao i online.

Kontakt:

marin.lara996@gmail.com

067/7694964

2024-01-27T11:19:00+00:00

About the Author: