Dijagnostika

Rečnik Geštalt Pojmova

Dijagnostika je utvrđivanje uzroka određenog simptoma. Na primer, u medicni, analiza krvne slike je dijagnostika kojom se dolazi do zaključka da je uzrok simptoma malaksalost i malokrvnost. Doktor zatim, recimo, propisuje odgovarajući režim ishrane i suplemente koji, recimo, imaju za cilj da podignu nivo gvožđa u krvi.

U geštalt psihoterapiji, međutim, kažemo da je terapeut “instrument” dijagnostike, kao i intervencije. Drugim rečima, u GT mi radimo sobom, svojim bićem, svojim telom, svojom dušom. Ono što osećamo, vidimo, mislimo, naše senzacije i emocije, ništa manje nego naše radnje i aktivnosti, deo su načina na koji izvodimo dijagnostiku. Ali da li je naša otvorenost za senzacije i emocije, za opažanje i uvide, za misli i fantazije samo dijagnostika?

Volim da kažem da je u geštalt psihoterapiji,  dijagnostika već intervencija. Odnos između dijagnostike i inervencije u geštaltu je specifičan. Sam način na koji smo prisutni sa klijentom, ono na šta usmeravamo našu pažnju (svesnost), doživljaji koji se javljaju u polju terapeut klijent, svakako su dijgnostika, ali ovi načini bivanja, načini na koje smo prisutni u polju, već imaju i određeni uticaj na samo polje i samim tim na klijenta.

Na primer prisutan, otvoren i topao terapeut na drugačiji način će kokreirati polje terapeut/klijent, od terapeuta koji analizira, nastoji da razume, kognitivan je, u glavi i nije u kontaktu sa svojim telom i svojim čulima.

Učitaj još
2020-12-20T23:12:37+00:00

About the Author: