Ana Aaldžić – Psiholog – Psihoteraput pod supervizijom

– Psiholog

– Psihoterapeut pod supervizijom

– Iskustvo u oblasti poslovne psihologije i ljudskih resursa

Delim filozofiju pravca kojeg kao terapeut zastupam, a to je da svaka individua ima ogroman potencijal za rast, razvoj i promenu. Moj zadatak je da tu promenu podstaknem, poštujući i balansirajući između realnih mogućnosti i klijentovih očekivanja. Put do toga vodi upravo kroz svesnost odnosno osvešćivanje procesa koji se trenutno odvija i kontak sa drugima koncentrisan na sve ono što se dešava ovde i sada.
Svaka osoba ima sopstveni tempo, pristup i očekivanja, a u skladu sa tim moj pristup podrazumeva poštovanje toga ali i mogućnost da obezbedim sigurnost u istraživanju novih načina funkionisanja. Verujem da proces zahteva vreme, kontinuirani rad na sebi, odgovornost i ulaganje u sebe.
Slobodno vreme provodim sa mužem i decom, druženjem sa prijateljima, čitanjem i putovanjima iz kojih crpim potrebnu energiju.

Radim u Subotici i Beogradu.

Tel.: 060 1304132 e-mail: aladzic.ana@gmail.com

2021-11-02T14:55:45+00:00

About the Author: