Ana Anđelković – Psihoteraput pod supervizijom

Geštalt psihoterapeut pod supervizijom, student psihologije

Ana Anđelković je rođena 1999. godine u Beogradu. Student je završne godine studija Psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije i edukant na naprednom nivou Akademije Geštalt psihoterapije. Praktično iskustvo je stekla u okviru praktične nastave na Institutu za mentalno zdravlje, a iskustvo u radu sa klijentima je stekla kroz psihoterapiijski rad pod mentorstvom u okviru Geštalt Akademije. Pored ovoga angažovana je kao volonter u psihološkom savetovalištu za studente „Pričajmo o tome“. Takođe je učestvovala u volonterskom radu u okviru EFPSA organizacije – “Mind the Mind” kampanja, gde je vodila edukativne radionice o mentalnim poremećajima i borbi protiv stigmazacije. Posebna interesovanja gaji prema oblasti Ekološke i Evolucione psihologije, u okviru kojih se bavi i istraživačkim radom.

Tel.:  0613230931

e-mail: ana.andjelkovic31@gmail.com

2021-12-14T20:03:13+00:00

About the Author: