Šta je fobija – psihijatrijska perspektiva

oko u kojem su rukeFobija je iracionalni (neopravdani) i stalno prisutni strah od određenog objekta ili određenog tipa situacije. Npr. intenzivni strah od odlaska u supermarket, od vožnje autobusom, od javnog nastupa, od boravka u društvu nepoznatih ljudi, od prelaska mosta, od medicinskih instrumenata, ili intenzivni strah od pauka, ose, insekata, psa, mačije dlake… Kaže se iracionalni zato jer je osoba koja pati od fobije obično svesna da je njen strah preteran i da ne odgovara stvarnoj opasnosti koja preti od tih predmeta ili situacija. Uprkos tome što je obično svesna da je njen strah preteran, osoba nije u stanju da ga obuzda ili kontroliše ili to čini teškom mukom. Racionalno ubeđivanje od strane drugih osoba ili samoubeđivanje da “to nije ništa, da toliki drugi to isto rade, da nema stvarne opasnosti” obično nije od pomoći.

Strah od straha – anticipirajući strah

Psihijatrija u ispoljavanju fobije razaznaje nekoliko fenomena koji čine takozvani fobično začarani krug:

1. Anticipatorni strah je strah od same pomisli ili očekivanja fobične situacije. Na primer osoba koja ima fobiju od javnog nastupa osetiće intenzivan i parališući strah od same pomisli da treba da polaže usmeni ispit pred drugim kolegama i komisijom. Osoba sa ovakvim strahom obično se plaši da će u toku te situacije ispasti glupa, da će se obrukati, da će izgubiti kontrolu nad sobom, da neće moći da izdrži i da će svi videti da nešto sa njom nije u redu, ili čak da će pasti u nesvest. Anticipatorni strah ponekad se naziva i strahom od straha. Osoba se plaši da će u susretu sa nekim objektom ili situacijom doživeti intenzivan parališući strah. Plaši se unapred.

Fobična reakcija u samoj fobičnoj situaciji

2. Kada je objekt straha ili fobična situacija prisutna, osoba oseća intenzivan strah, obično da će izgubiti kontrolu nad sobom i da će se obrukati pred drugima. Mogu se pojaviti simptomi paničnog napada kao što je lupanje srca, znojenje dlanova, nedostatak vazduha sa osećajem gušenja, crvenilo u licu, mučnina. Ovakva fobična epizoda pojačava uverenje da će joj se, kada god se nađe u fobičnoj situaciji desiti ovi neprijatni simptomi. Na taj način fobična epizoda stvara anticipatorni strah ili ga pojačava i hrani. Svaki put kada se doživi i potvrdi fobična situacija, strah od straha postaje sve jači i jači.

 Izbegavajuće ponašanje i fobija

3. Pošto nam se makar samo jednom desio intenzivan strah u nekoj situaciji, javlja se strah da će nam se to neprijatno iskustvo ponavljati svaki put kada se nađemo u istoj ili sličnoj situaciji. Da bi to izbegli počinjemo da izbegavamo tu situaciju ili objekat. Na primer ako nam se intenzivan strah desio u prodavnici, mi počinjemo da izbegavamo odlazak u prodavnicu iz straha da će nam se neprijatnost ponovo dogoditi. Izbegavajuće ponašanje pojačava naše strahove. Što duže izbegavamo neku situaciju to je naš strah pred njom sve veći i sve jači. Izbegavajuće ponašanje dakle pojačava anticipatorni strah i kada se konačno ponovo nađemo u situaciji koju smo izbegavali, sva je prilika da će naš strah biti veoma intenzivan, odnosno da će naše fobično iskustvo biti potvrđeno.

Fobični začarani krug

4. Na ovaj način našli smo se u fobičnom začaranom krugu. Anticipatorni strah (strah od fobične situacije) pojačava izbegavajuće ponašanje, a izbegavajuće ponašanje pojačava anticipatorni strah. Kada se fobična situacija konačno ponovo desi, neprijatno iskustvo potvrđuje naša strahovanja i time pojačava naš anticipatorni strah i samim tim i izbegavajuće ponašanje. Izbegavajuće ponašanje i anticipatorni strah pojačavaju sam fobični doživljaj kada se nađemo u fobičnoj situaciji. Tako svaki aspekt fobičnog začaranog kruga pojačava i hrani svaki drugi, a fobija se uvećava.

Sa psihijatrijske tačke gledišta, da bi se neko iskustvo smatralo fobijom, neophodno je da se jave sve tri komponente, anticipatorni strah (strah od straha), sama fobična reakcija i najzad izbegavajuće ponašanje.

U psihijatriji fobija spada u grupu poremećaja koja se zove “Neurotski, sa stresom povezani i somatoformni poremećaji”.

2018-06-06T17:23:55+00:00

About the Author: