Šta ako imam dijagnozu poremećaja ličnosti – samopomoć

džek niklson prska vodom i smeje se u sceni iz filma let iznad kukavičijeg gnezda

Ako se u vašem nalazu nalazi šifra F60 ili F61, to znači da vam je dijagnostikovan poremećaj ličnosti. Prvo što treba da znate u vezi s tim je da 20 do 30% opšte populacije zadovoljava kriterijume za istu dijagnozu. Razni oblici poremećaja ličnosti, dakle, uopšte nisu retki jer je svet u kome živimo i savremeni način života veoma nezdrav. Niste, dakle, nimalo usamljeni i postoji mnogo toga što možete da učinite za kvalitet svoga života.

Poremećaj ličnosti razvija se pod specifičnim uslovima odrastanja koji su neki način bili neadekvatni, koji dakle na svoj specifičan način nisu bili laki. Da biste u njima preživeli i da biste ih prerasli, Vi ste se adaptirali, povijali na neki samo vama znan način, kao što se biljka povija i krivi da bi došla do svetla. Odgovornost i krivica za ovaj poremećaj, dakle, nije na vama, ali je na vama veliki deo odgovornosti za to šta će se vama dalje dešavati.

Potencijal za izvanrednost

Druga stvar koju treba da znate je to da su osobe sa poremećajem ličnosti često izuzetni ljudi, vrlo inteligentni i izvanrednih sposobnosti, na svoj način posebni, često genijalni. Vaš način života će, dakle, na neki način biti poseban. Posebnost vašeg životnog iskustva omogućavaće vam da život upoznate i osvestite na jedan način koji je različit, jedinstven i time ima jednu posebnu vrednost.

Poremećaj ličnosti je uporan i dosadan

Treća i možda najvažnija stvar je da su neke teškoće kod poremećaja ličnosti vrlo uporne. Patnja je deo svakog života, pa i vašeg. Da nista razvili ovaj poremećaj verovatno biste imali neki drugi. Budite svesni da je pred vama veliki rad na sebi u kome ćete moći mnogo da uživate, mnogo da naučite, da razvijete mnoge potencijale. Kontinuirana terapija i drugi oblici rada na sebi činiće da se osećate bolje, da faze u kojima se osećate dobro duže traju, da vaš životni put i celovitost vašeg života dobiju poseban smisao.

Kao i kod svih drugih, kvalitet vašeg života u velikoj meri će zavisiti od vašeg rada na sebi i na razvoju svojih sposobnosti i kvaliteta. Kroz dugotrajnu psihoterapiju većina vaših teškoća može se značajno ublažiti i većina vaših simptoma može se u značajnoj meri povući. (Da li je poremećaj ličnosti izlečiv? – saznaj više)

Četvrta stvar koju treba imati u vidu je da život sa sobom nosi razne vrste ograničenja i da smo svi mi na ovaj ili onaj način pogođeni. Kao i svi ostali, tako i Vi imate svoja ograničenja, i kao kod svih drugih i vaša su između ostalog u vezi sa načinima na koje je organizovana vaša ličnost. Prepoznavanje i prihvatanje nekih od ograničenja i pronalaženje smisla života uprkos njima zadatak je svakog od nas, pa i osoba sa poremećajem ličnosti. Prepoznavanje i prihvatanje nekih ličnih ograničenja spada u jednu od najvećih tajni mudrog življenja.

2018-06-04T08:50:40+00:00

About the Author: