Slađana Luković

Psiholog – Psihoterapeut

Osnovne i master studije psihologije završila sam na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2010. i 2011. godine a od 2017. godine sam doktorand iz oblasti razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Geštalt psihoterapiju sam upisala 2011. godine na Evropski akreditovanom institutu za obrazovanje iz psihoterapije – „Geštalt studio Beograd“ i diplomirala online u martu 2020. godine u uslovima vanrednog stanja tokom pandemije korona virusa.

Tokom studija volontirala sam u NVO „Zdravo da ste“ od 2009. do 2013. godine i radila sa decom i njihovim roditeljima u kolektivnim centrima u Smederevu i Kaluđerici, kao i na projektima za mlade koje smo realizovali u saradnji sa DKC i MOS u Kolubarskom i Raškom okrugu.
Radila sam ukupno osam godina kao profesor građanskog vaspitanja i kao stručni saradnik psiholog u četiri osnovne škole, u Arilju i Beogradu, od 2010. do 2018. godine.

Tokom tog perioda u svom stručnom usavršavanju bila sam polaznik većeg broja akreditovanih seminara za stručne saradnike, projekata Erazmus i različitih edukativnih seminara iz oblasti profesionalne orijentacije, prevencije zloupotrebe PAS, inkluzivnog obrazovanja, psihosocijalne podrške i razvoja dece i adolescenata i drugih i sarađivala sam sa školama u Rumuniji kao psiholog na zajedničkom projektu.

Od 2018. godine zaposlena sam kao asistent za užu naučnu oblast Psihologija na Pedagoškom fakultetu u Užicu Univerziteta u Kragujevcu.

Autor sam i koautor naučnih i preglednih radova iz užih naučnih oblasti razvojne i obrazovne psihologije saopštenim i objavljenim u časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja.

Volontirala sam kao voditelj psiholoških radionica za decu, polaznika letnje škole muzike u Arilju na ARLEMM-u. Realizator sam seminara za nastavnike i stručne saradnike u saradnji sa GZZJZ u Beogradu i ZUOV od 2018. godine.

Individualnu i grupnu psihoterapeutsku praksu sa klijentima sam radila u Beogradu od 2014. godine u saradnji sa UG „Moja Oaza“ kao i na projektu „Pričajmo o tome“ i od 2019. godine radim u Užicu u saradnji sa Edukativnim centrom „Naš svet“. Sarađivala sam sa UG „Raskršće“ u Kraljevu kao voditelj grupnih psihoterapijskih radionica tokom 2017. godine.

Član sam Društva psihologa Srbije i Srpskog Udruženja za geštalt psihoterapiju.

 

U slobodno vreme volim da sam u prirodi, da čitam i pišem ili sam sa svojom porodicom koja mi je velika podrška. Plešem argentinski tango i bavim se jogom i ove prakse su mi pomogle da osvestim i učim iz tela u pokretu i u kontaktu sa drugima. U svom radu sa klijentima primenjujem i objedinjujem svoja različita znanja i životna iskustva verujući u snagu ljudskog kontakta i u proces razmene, u jedan kreativni performans koji zajednički kreiramo u ovde i sada. Iskustveno i teorijski znam da najviše možemo da naučimo u interakciji jedni sa drugima, a naročito sa decom.

Kontakt:

sladjana.lukovic@pfu.edu.rs

Telefon: 064 44 82 390

2022-02-18T11:06:40+00:00

About the Author: