Rečnik geštalt psihoterapije od C Č Ć 2022-05-04T18:43:05+00:00

Reči na slova  C Č Ć

Na slovo C

 Cenzura – Centriranost – Ciklus kontakta – Celina

*u pripremi*

Cenzura

Cenzura, odnosno autocenzura je pojam koji je u psihoterapiju na velika vrata ušao sa psihoanalizom. Ne želimo sebi da priznamo da osećamo seksualnu privlačnost prema vlastitoj majci i zgroženi smo kada se ovakav doživljaj pojavi u našem snu. Ili, ne želimo sebi da priznamo impuls da ubijemo vlastito dete. I tako dalje.

Centriranost

Biti centriran znači nalaziti se u centru u smislu ravnoteže ili balansa.

U geštalt žargonu ponekad čujemo da je terapeut za vreme seanse bio dobro centriran. Ali šta to zapravo znači, teško je reći. Pođimo od ideje da je terapeut bio prisutan, što bi moglo značiti da pažljivo sluša, usredsređen je, podjednako je otvoren za svoje i za klijentove doživljaje, koristi sve tri zone svesnosti i tako dalje. (…)

Ciklus

Reč ciklus znači krug. Ciklično je kružno, ono što se ponavlja. Tako u prirodi govorimo o ciklusu dana i noći, godišnjih doba, plime i oseke, punoće meseca na nebu itd.

Čitav svet kreće se kroz cikluse, koji nude prepoznatljivost, predvidljivost, koji znače ritam života. Dakle, kada govorimo o ciklusu, mi govorimo o ritmičnom ponavljanju. Na primer, možemo govoriti o ciklusu budnosti i spavanja. O ciklusu kontaktiranja i povlačenja. O ciklusu punjenja i pražnjenja, sitosti i gladi, udaha i izdaha. O menstrualnom ciklusu. O disanju kao ciklusu. (…)

Celina NOVO

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt psihoterapije je da je celina organizam, organizacija delova, koji postavljeni u određene relacije nisu prosta suma delova, već nešto mnogo više. Celina je živa, interakcivna zajednica u kojoj svaki deo ima svoje mesto i svoju ulogu.

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristupom. U hologramu, naime, celina slike koje se prijektuje sadržana je u svakom delu hologramske ploče. Kada hologamsku ploču koja, recimo projektuje jabuku, polomima na pola, idalje ćemo imati projeciju cele jabuke, samo će ona biti bleđa. Slično tome naš čitev DNA prosuitan je u svakoj našoj ćeliji. Svako element celine, na neki način sadrži i reprezetuje celinu. Sve je povezano.

Ovaj način razumevanja polja, koji svoj osnov ima i u savremenoj ziyiyi, daje mogućnost da se fenomeni rezoniranja, projetivne identifikacije, atmosfere, objasne na nov nov način. Naime, newgde u sebi, svako od nas poseduje sva iskustva i ona su baza za kokreaciju, razumevanje, a samim tim i kontakat i zajedništvo.

Reč geštalt, nekada se prevodi kao celina, upravo u smislu organizacije ili konfiirguracije delova.

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Reči na slovo Č

 Čežnja – Čekanje – Čula – Čuđenje – Čovek

Čežnja

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Čekanje

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Čikn šit

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Čula

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Čuđenje

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Čovek

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Reči na slovo Ć

Ćutanje na terapiji – Ćaskanje – Ćorsokak

Ćutanje

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Ćaskanje

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Ćorsokak

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Comments are closed.