Rečnik geštalt psihoterapije od C Č Ć 2021-12-31T14:21:20+00:00

Reči na slova  C Č Ć

Na slovo C

 Cenzura – Centriranost – Ciklus kontakta – Celina – Cickenshit

*u pripremi*

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Centriranost

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Ciklus NOVO

Reč ciklus znači krug. Ciklično je kružno, ono što se ponavlja. Tako u prirdi govorimo o ciklusu dana i noći, godišnjeh doba, plime i oseke, punoće meseca na nebu, itd.

U geštalt terapiji najčešće govorio o ciklusu kontektiranja sredine od strane organima, skrećeno ciklusus kontakta. Organizam ne bi mogao da opstane a da ne kontaktira sredinu. Tako govorimo o ciklusu kontaktiranja sredine i povačenja, nakon čega će uslediti novo kontaranje i povačenje. Organizam kontaktira sredinu da bi zadovoljio svoje potrebe (za hranom, vodom, vazduhom, defeciranjem, toplinom, sigurnoću, igrom i tako dalje.

Zinker je opisao nekoliko faza koje se ponavalju svaki put kada organizam kontaktira sredinu. Ove faze javalju se našem neposrednom iskustvu, predstvlaju nešto što organizam došivanjava, pa možemo reći da je njihov karakter fenomenološki. Te faze su senzacija, svesnost senzacije, mobilizacija, akcija, pun kontakta, osećaj zadovoljenja i povlačenje.

Na primer, osećaj žeđi je senzacija koje u jednom trenutku postajem svestan. Gledam oko sebe i razmišljam o načinu na koji bih mogao zadovoljti žeđ, odnosno nalazim se u fazi mobilizacije. Kada se setim da u frižideru imam svežeg soka od pomorandži, voda mi kreće na usta, i odmah pokrećem moje telo u akciju kako bih došao do željenog soka. Kada se konao sveži, hladni sok razlije po mojim ustima, počinjem da uživam u osećaju svežine koji gasi moju žeđ, dakle nalazim se u fazi punog kontakta. U jednom trenutku počinjem da osećam da je moja žeđ utoljena a potreba zadovoljena, nalazim se u fazi zadovoljenosti. Bokal sa sokom više mi nije interesntan, nalazim se u fazi povačenja i mirovanja, i tako nastaje protro da postanem svetsan svoje sledeće potrebe.

Koncept ciklusa kontekta ima veliku eskpralanaornu moć (mnogo toga može da objasni), lako se uršta sa drugim teorijama, kao što su teprija selfa i teorija mehanizama adapatcije, i s toga ima veliku teorijsku vrednost, a pri tome je, što je za nas posbeno važno veoma isksutven (fenomenološki). Ovaj koncept bez sumnje ima i veliku heurističku i integrativnu moć, a mnogo teraputi ga zuzimaju i za prvoraznedni dijagnostički instrument.

Često sam međutim teraputima postavljo pitanje, kolkose često se sete koncepta ciklusa kontakta tokom samo grada i kolko često bazirju intevencije na ovom dijagnostičkom “instrumentu”. Po pravilu sam dobijao odgovore da se ovog “instrumenta” u samoj terapiji setimo veoma retko, gotovo nikad, što odgovara i mom iksustvu, i da ga se kao sredstva razumevanja setimo tek naknadno, na suprviziji, ili prilikom školskog analiziranja rada.

Sve nas to navodi na zaključak se koncept ciklusa u praksi slabo koriti kao dijagnostički instrument iz koga treba da prozađu neposredne intevrnecije u sada i ovde psihoterapsije seanse.

Tokom cikusla kontakta energija/uzbuđenje raste

Blicki pojmovi: Geštalt;

Učitaj još

Celina NOVO

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt psihoterapije je da je celina organizam, organizacija delova, koji postavljeni u određene relacije nisu prosta suma delova, već nešto mnogo više. Celina je živa, interakcivna zajednica u kojoj svaki deo ima svoje mesto i svoju ulogu.

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristupom. U hologramu, naime, celina slike koje se prijektuje sadržana je u svakom delu hologramske ploče. Kada hologamsku ploču koja, recimo projektuje jabuku, polomima na pola, idalje ćemo imati projeciju cele jabuke, samo će ona biti bleđa. Slično tome naš čitev DNA prosuitan je u svakoj našoj ćeliji. Svako element celine, na neki način sadrži i reprezetuje celinu. Sve je povezano.

Ovaj način razumevanja polja, koji svoj osnov ima i u savremenoj ziyiyi, daje mogućnost da se fenomeni rezoniranja, projetivne identifikacije, atmosfere, objasne na nov nov način. Naime, newgde u sebi, svako od nas poseduje sva iskustva i ona su baza za kokreaciju, razumevanje, a samim tim i kontakat i zajedništvo.

Reč geštalt, nekada se prevodi kao celina, upravo u smislu organizacije ili konfiirguracije delova.

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Celina NOVO

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt psihoterapije je da je celina organizam, organizacija delova, koji postavljeni u određene relacije nisu prosta suma delova, već nešto mnogo više. Celina je živa, interakcivna zajednica u kojoj svaki deo ima svoje mesto i svoju ulogu.

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristupom. U hologramu, naime, celina slike koje se prijektuje sadržana je u svakom delu hologramske ploče. Kada hologamsku ploču koja, recimo projektuje jabuku, polomima na pola, idalje ćemo imati projeciju cele jabuke, samo će ona biti bleđa. Slično tome naš čitev DNA prosuitan je u svakoj našoj ćeliji. Svako element celine, na neki način sadrži i reprezetuje celinu. Sve je povezano.

Ovaj način razumevanja polja, koji svoj osnov ima i u savremenoj ziyiyi, daje mogućnost da se fenomeni rezoniranja, projetivne identifikacije, atmosfere, objasne na nov nov način. Naime, newgde u sebi, svako od nas poseduje sva iskustva i ona su baza za kokreaciju, razumevanje, a samim tim i kontakat i zajedništvo.

Reč geštalt, nekada se prevodi kao celina, upravo u smislu organizacije ili konfiirguracije delova.

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Reči na slovo Č

 Čežnja – Čekanje – Čula – Čuđenje – Čovek

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Reči na slovo Ć

Ćutanje na terapiji – Ćaskanje – Ćorsokak

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Cenzura

Osnovna ideja koncepta celine u teoriji geštalt

Celina kao organiacije znači da je celina na neki način prsutna u svakom delu, samim tim što određujue njegovu funciju. Ovo učenje nkada se zaniva i holizmom ili holografskim pristup

Blicki pojmovi: Geštalt; Teroija polja.

Učitaj još

Comments are closed.