Psihoterapija za malo para

Posebni popusti i Rad sa psihoterapeutima u edukaciji

Kako do kvalitetne psihoterapije po ceni već od 2000 din? Psihoterapija je za naše uslove nažalost skupa, i prava je šteta da je zbog toga sebi ne priuštimo kada nam je potrebna. Cene psihoterapije u Beogradu kreću se od 20 do 50 evra po seansi.

Psihoterapeut Tim nudi vam terapiju po specijalnom popustu (pogledaj niže!), a kao posebnu opciju i rad sa terapeutima pod suprvizijom.

Rad sa psihoterapeutima na završnim godinama edukacije, odnosno, kako se oni još nazivaju, psihoterapeutima pod supervizijom prava je prilike da se dođe do vrlo kvalitetne psihoterepije po vrlo pristupačnoj ceni. Rad sa psihoterapeutima u edukaciji i do 50% je jeftinije od pune cene psihoterapije. To znači da je sa psihoterapeutima u edukaciji moguće raditi već za 2000 din.

Ovi mladi ljudi nalaze se u najproduktivnijim godinama života (obično između 25 i 35) i eventualni nedostatak iskustva nadoknađuju svojim talentom, svojom posvećenošću, energijom, znanjem. Njima je svaki klijent veoma važan i veoma su motivisani. U kontinuiranom su treningu, neprestano rade u ulozi terapeuta sa svojim kolegama na edukaciji pod neposrednom supervizijom i zaista pružaju odličan tretman.

Lično se vrlo rado podvrgavam psihoterapiji sa terapeutima u edukaciji i pouzdano mogu da kažem da sam neke od najplodnijih seansi upravo imao sa ovom kategorijom psihoterapeuta.

Ipak želite rad sa diplomiranim terapeutom? U nastavku teksta saznajte o specijalnim popustima za određene kategorije klijenata.

Kontaktirajte nas…

Psihoterapija na popustu

Posebne kategorije klijenata mogu ostvariti značajan popust na cene psihoterapije i savetovanja.

Ovde pre svega spadaju:

– studenti
– socijano ugrožena lica, nezaposleni i lica sa izuzetno niskim prihodima
– samohrani roditelji
– penzioneri sa malim penzijama
– osobe sa invaliditetom i teško bolesne osobe
– klijenti koji tokom psihoterapijskog procesa zapadnu u finansijske probleme

Psihoterapiju je po posebno povoljnoj ceni (upola cene) moguće ostvariti pod posebnim režimom rada. Ovaj režim posebno se ugovara sa klijentom i ograničenog je trajanja (10 do 15 seansi). Ovaj režim podrazumeva jednu od sledećih opcija:

– Sa klijentom terapiju izvode koterapijski (zajedno) psihoterapeut i student psihoterapije, tako da seanse imaju terapijsku i edukativnu namenu. Najstroža diskrecija je zagarantovana i broj mesta u ovom režimu je ograničen. Psihoterapijske seanse se ne snimaju.

– Psihoterapijske seanse se snimaju kamerom i Psihoterapeut tim zadržava pravo da nemontirani materijal prikazuje studentima (koristi u edukacione svrhe) ili da montirani materijal objavljuje u javnosti. Klijent ima pravo da pregleda i odobri materijal pre objavljivanja, da traži da se neka mesta izostave ili da njegov lik i glas bude prikriven (zamućen). U slučaju javnog prikazivanja materijal će biti korišćen u svrhe promovisanja, približavanja i popularizacije psihoterapije i ni na koji drugi način. U ovom režimu rada psihoterapija se ograničen broj seansi (ne više od 10) može odvijati i bez novčane nadoknade. Broj mesta u ovakvom režimu rada je ograničen.

Kontaktiraje nas za vše detalja.

2023-09-16T10:42:24+00:00

About the Author: