molba-za-savet 2023-07-01T17:33:00+00:00
Katarina asked 1 year ago

Poštovanje. Želela da dobijem savet od vaših stručnjaka ukoliko ste u mogućnosti da mi pomognete. Na prvoj sam godini specijalizacije iz psihijatrije, a već 5 godina radim kao klinički lekar na Odeljenju Psihijatrije. Želela bih da upišem školu psihoterapije i dvoumim se izmedju REBT psihoterapije i Geštalt psihoterapije. Možete li mi pomoći pri odabiru ako govorimo o tome šta bi bilo bolje ili korisnije u sutrašnjem radu sa psihijatrijskim pacijentima. Unapred hvala. S poštovanjem, Katarina.

)

1 Answers
Nikola Krstić Staff answered 10 months ago

Draga Kataraina,
Nisam sklon da sudim o psihoterapijskim modalitima na taj način, koji je korisniji i slično. REBT se u velikoj meri oslanja na tehniku i nauku, dok je geštalt humanistički pravac u kome dominra značaj odnosa za terapiju. Razmisli da li je nešto od toga bliže tvom senzibilitetu.
Srdačno, Nikola

)