? 2013-12-03T09:11:50+00:00
asked 8 years ago

Poštovani,
da li se pod neurozom podrazumeva neki naš unutrašnji konflikt koji nosimo od detinjstva i nemamo li svi bar poneki konflikt pa smo i svi nekako neurotični?

)

1 Answers
Psihoterapeut Team Staff answered 8 years ago

Poštovana/i,

Šta god da je neuroza, svakako ste u pravu da je u vezi sa interpsihičkim konfliktima. Dete je otac čoveka, govorio je otac psihoanalize Frojd, tako da je naš sadašnji život sigurno i mnogostuko povezan sa našom prološću i detinjtsvom. U psihoteriji svakodnevno smo svedoci osveđćivanja tih snažnih veza.

Svi smo naravno neurotični, štaviše stvorili smo jednu vrlo bolesnu civilizaciju, pa kako i ne bi bili. Druga je stvar što je deo te naše “kulture” negiranje i potiskivanje svesti o vlastitim psihičkim teškoćama i konfliktima i što uglavnom probleme projektujemo na okolnosti spolja, te što često nemamo ni veštine ni volje ni svesnosti da vidimo njihovu vezu sa našim unutrašnjim sadrajima i organizacijom svoje ličnosti. Toliko smo nesveni sebe da danas ima pravu polavu psihosamtskih problema, napada panike “iz čista mira” i ostalih psihičkih teškoća za koje, kada se pojave pojma nemamo odakle nas strefiše i šta nam se to događa.

S poštovanjem, Nikola

)