Mešovita fobija (agorafobija udružena sa socijalnom fobijom)

lice sa svojim obrnutim odrazom u kapimaMešovita fobija: i kod agorafobije i kod socijalne fobije postoji jedan zajednički imenitelj. To je strah od načina na koji će nas videti i doživeti drugi ljudi, strah da ćemo biti negativno ocenjeni, kritikovani, izvrgnuti ruglu i podsmehu i na kraju odbačeni.

Kod socijalne fobije ovak strah doživljavamo neposredno u socijalnim odnosima i on je primaran. Kod agorafobije plašimo se da će nam pozliti i da će drugi na taj posredan način shvatiti da sa nama nešto nije u redu. I u jednom i u drugom slučaju, dakle, jednu od glavnih uloga igra strah od toga kako nas drugi vide.

Stoga je moguće razviti kombinaciju agorafobije i socijalne fobije. Ako se već plašimo izlaska u javnost logično je da ćemo se plašiti i samih socijalnih kontakata i obrnuto.

2018-06-12T11:57:06+00:00

About the Author: