Lara Marin

Psihoterapeut pod supervizijom

 Beograd

Lara Marin rođena je 1996. godine u Beogradu, gde je diplomirala na Fakultetu za medije i komunikacije na odseku za Psihologiju. Edukaciju iz oblasti psihoterapije započela je 2017. godine na Akademiji Geštalt psihoterapije, gde je trenutno edukant na završnoj godini i individualni psihoterapeut pod supervizijom. Student je master programa Klinička psihologija i psihoterapija na Fakultetu za medije i komunikacije.

Stručnu praksu pohađala je u Lekart edukativnom centru, kao psiholog-saradnik u nastavi na programu glume za decu, gde je stekla organizacijske i pedagoške veštine, kao i iskustvo rada sa decom.

Sa kliničkim radom susrela se još na fakultetu u okviru praktične nastave na Institutu za mentalno zdravlje, a iskustvo u radu sa klijentima stekla je kroz psihoterapijski rad pod mentorstvom u okviru Akademije Geštalt psihoterapije, kao i volonterski rad u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije kroz pružanje prve psihoterapijske pomoći u krizi.

U svom radu sa klijentima koristi holistički pristup pretežno se oslanjajući na principe Geštalt psihoterapije, koji podrazumevaju prisutnost u ,,sada i ovde’’, korišćenje tela kao izvora informacija o psihičkim procesima, kao i građenje autentičnog odnosa između klijenta i terapeuta.

Član je Udruženja Geštalt psihoterapeuta Ahat.

Svoje slobodno vreme provodi baveći se fotografijom, argentinskim tangom i pisanjem.

Kontakt:

marin.lara996@gmail.com

064/1601722

2020-11-13T14:10:45+00:00

About the Author: