Da li sam u vezi sa psihopatom?

klovn iz filma it na ulazu u bunker pored grafita free hugsAko osoba sa kojom ste u vezi poseduje naglašene i snažno izražene tri ili više karakteristike sa ovog spiska, moguće je da se radi o osobi sa izraženom psihopatskom crtom. To još ne znači da je posredi psihopatski poremećaj ličnosti jer, kao što smo rekli, takvu vrstu dijagnoze poželjno je ostaviti stručnjaku. S druge strane, moguće je da naš partner ne poseduje tri ili više od ovih osobina, a da bi ga stručnjak ipak kategorizovao kao poremećaj ličnosti.
1. Uvek misli da ste Vi krivi za sve; nikad ne priznaje svoj deo odgovornosti. On je najpametniji i uvek je u pravu.
2. Insistira na vašoj bezuslovnoj poslušnosti, neposlušnost ga izluđuje. Ne možete čak imati ni drugačije mišljenje. Ne trpi razliku u stavovima.
3. Traži od drugih savršenstvo, greške ne prihvata kao normalan deo procesa rada; izluđuju ga.
4. Sklon je da vas često kritikuje, odnosi se prema vama sa omalovažavanjem, kao prema osobi niže vrednosti; sklon je da vas vređa, psuje, pokazuje gnušanje, kažnjava.
5. Retko pokazuje svoja osećanja, deluje hladno i nepristupačno, ne pokazuje ljubav i brigu za druge, ne vodi računa o svojim obećanjima.
6. Pokušava da opsesivno kontroliše vaš život i sve što radite, a sve što učinite smatra pogrešnim.
7. Sklon je svađi i nasilju, lako se i brzo ljuti (ima kratak fitilj), gubi kontrolu nad sobom, lako postaje verbalno i fizički nasilan (psuje, preti, hoće da se tuče).
8. Nema prijatelje sa kojima je zaista blizak i otvoren; sve druge osim sebe smatra budalama. Nikome ne veruje, uvek polazi od pretpostvke da ga neko želi prevariti.
9. Sklon je da namerno provocira druge i kao da traži sukob. Ima želju da im napakosti, osvetoljubiv je i u stanju je da dugo planira i sprovede osvetu.
10. Sklon je da krši pravila i zakone, često se nalazi u sukobu sa zakonom, optuživan je ili osuđivan za krivična dela, moralni i društveni zakoni za njega ništa ne znače.

2018-06-04T08:34:46+00:00

About the Author: