Hranljiva razmena sa okolinom

Šire gledajući, terapija omogućava klijentu da sagleda na koji način je kreirao svoju životnu situaciju, kako u onom dobrom, tako i u onom nezadovoljavajućem delu. Uprkos polaznom uverenju da su drugi ljudi i okolnosti krivi za njegovo nezadovoljstvo i bol, klijent vremenom počinje da uviđa na koji način sam učestvuje u kreiranju nezadovoljavajuće situacije i odnosa. Na ovaj način hranljiva razmena sa okolinom postaje moguća.

      Ova predivna spoznaja skopčana je s ispunjavajućim osećajem slobode. Klijent je ponovo u dodiru sa svojim kreativnim potencijalima, a njegova unutrašnja promena pokreće postepenu promenu i u njegovom životu. Sada klijent oseća da zaslužuje bolje i da ima pravo na drugačiji život koji će mnogo više biti u skladu sa njim samim i njegovim istinskim ljudskim potrebama.

Pošto postane svestan na koji način ometa ispunjavanje svojih psihičkih potreba, terapeut pomaže klijentu da dodje u prirodno stanje organizma, a to je ispunjavajuća razmena sa okolinom. (To je često u vezi sa načinom na koji klijent kreira svoje intimne odnose, pa se isto može reći i za tu oblast, mada ne nužno, osećaj nezadovoljstva može biti vezan za najrazličitije sfere i može se manifestovati na najrazličitije načine.) Klijent i terapeut zajedno prate na koji način se pod uticajem terapijskog iskustva klijentov život menja. Koraci koji se na taj način čine u pravcu povezivanja sa sobom i svojim potrebama, te nalaženje načina da se njihovo zadovoljenje realizuje u odnosu sa sredinom i drugim ljudima nazivaju se lični rast i razvoj, i to je proces koji se nikada ne završava, dok god smo živi…

2018-06-21T12:39:21+00:00

About the Author: