50

Grupna Psihoterapija

Grupa ima veliku snagu i energiju, pa će nam razumevanje naših problema i socijalna podrška koju dobijamo mnogo značiti.

U grupi nismo usamljeni sa svojim teškoćama, već  možemo da ih ispitujemo timski i zajedno stvaramo obilje ideja za kreativna rešenja.

U okviru grupne psihoterapije postajemo svesni da su problemi sa kojima se suočavaju drugi slični našima, tako da dobijamo priliku da „sebe posmatramo sa strane“. Tako dolazi da toga da drugi rade za nas. Gledajući druge kako rade na svojim temama, mi prorađujemo svoje.

Grupa nam omogućava da na bezbedan i prijatan način saznamo kako nas drugi ljudi vide i doživljavaju, što je ključan korak u razvoju naše socijalne i emotivne inteligencije.

Nove uloge

Takođe, grupa nam omogućava da vežbamo razumevanje drugih ljudi i njihovih potreba, da vežbamo kako da se postavimo da bismo iz odnosa dobili maksimum ili kako da postavimo svoje granice i zaštitimo sebe na konstruktivan i nepovređujući način. Na ovaj način razvijamo našu socijalnu i emotivnu inteligenciju. Isprobavamo situacije koje su za nas izazovne. Oprobavamo se u novim ulogama.

Jednom rečju, grupa je reprezent socijalnog okruženja u malom, gde možemo pogledati sebe i vežbati svoje socijalne i emotivne veštine, a da pored sebe uvek imamo iskusnog trenera koji nas može voditi ili nam priteći u pomoć kada zaškripi. Najzad, grupa nam nudi poznanstva sa zanimljivim i prijatnim ljudima koji nam mogu biti prijatelji i saradnici, čime se naša socijalna mreža širi.

2018-07-30T15:39:13+00:00

About the Author: