50

Geštalt – Lično iskustvo

Džaba sam se ja batrgao, uplašen od života i neprihvatanja. Džaba sam nastojao da ispratim bezbrojne savete kojima su me obasipali, savete o tome kako treba živeti, raditi, misliti, osećati. Džaba sam sam pokušavao da se pripremim i prilagodim kako bih postao ono što sam želeo da budem ili ono što sam mislio da želim da budem.

Na kraju se ispostavilo da je najbolje da sam ono što sam, kada govorim ono što mislim, ne bez izuzetka naravno, kada bez izuzetka osećam ono što osećam, kada najzad pišem onako kako reči same iz mene izlaze. Šta sam međutim, šta stvarno mislim i osećam, zapravo nisam znao, jer sam se, kao i toliko drugi sa sobom igrao žmurke.

Posledica je bila osećaj nezdržive praznine i razarajućeg nezadovoljtva pa sam se po tkanju slučajnosti koja svakao baš i nije slučajna našao na geštelt psihoterapji, tačnije na edukaciji iz geštalt psihoterapije.

Oruđe pomoći – Terapeut

Kada sam pre mnogo godina došao na psihoterapijsku edukaciji, očekivao sam profesore koji će ispred table predavati o tome šta treba da radimo da bismo pomogli drugim ljudima. Stoga sam bio iznenađen kada mi je objašnjeno da se najveći i najvažniji deo edukacije sastoji iz mog ličnog prolaženja kroz dugogodišnji psihoterapijski proces.

To je uključivalo godine učestvovanja u individualnoj i grupnoj psihoterapiji u ulozi klijenta (kasnije i u ulozi terapeuta), a rezultat je bila lična transformacija i usvajanje kreativnog pristupa životu i problemima.

Vremenom sam shvatio da oruđe pomoću koga terapeut pomaže klijentu nije toliko njegovo znanje i terapijska tehnika, već upravo on sam. Terapeut koristi sebe i svoju ličnost da bi sa klijentom ostvario takav odnos koji će za njega biti lekovit.

      Terapeut leči načinom svoga bivanja, svojom blagošću, nežnošću i strpljenjem, a opet odlučnošću, snagom i verom, svojom ljubavlju prema terapijskom procesu i prema čoveku uopšte, svojom posvećenošću i samopouzdanjem, a ipak otvorenošću za istraživanje, za čudnovatost ljudske prirode, za posebnost i neponovljivost svakog pojedinca i njegove životne priče. Shvatio sam to svojim iskustvom. Ono što mi je najviše pomoglo u procesu lične transformacije bili su ljudi koji su sve te godine verovali u mene i moje kreativne potencijale, podržavajući me da korak po korak sa njima gradim jedan ispunjavajući, nadahnujući, zdrav i uspešan odnos.

Piše: Nikola Krstić

2018-07-30T15:27:06+00:00

About the Author: