50

Geštalt – Lično iskustvo

Džaba sam se ja batrgao, uplašen od života i neprihvatanja. Džaba sam nastojao da ispratim bezbrojne savete kojima su me obasipali, savete o tome kako treba živeti, raditi, misliti, osećati. Džaba sam sam pokušavao da se pripremim i prilagodim kako bih postao ono što sam želeo da budem ili ono što sam mislio da želim da budem.

Na kraju se ispostavilo da je najbolje da sam ono što sam, kada govorim ono što mislim, ne bez izuzetka naravno, kada bez izuzetka osećam ono što osećam, kada najzad pišem onako kako reči same iz mene izlaze. Šta sam međutim, šta stvarno mislim i osećam, zapravo nisam znao, jer sam se, kao i toliko drugi sa sobom igrao žmurke.

Posledica je bila osećaj nezdržive praznine i razarajućeg nezadovoljtva pa sam se po tkanju slučajnosti koja svakao baš i nije slučajna našao na geštelt psihoterapji, tačnije na edukaciji iz geštalt psihoterapije.

Oruđe pomoći – Terapeut

Kada sam pre mnogo godina došao na psihoterapijsku edukaciji, očekivao sam profesore koji će ispred table predavati o tome šta treba da radimo da bismo pomogli drugim ljudima. Stoga sam bio iznenađen kada mi je objašnjeno da se najveći i najvažniji deo edukacije sastoji iz mog ličnog prolaženja kroz dugogodišnji psihoterapijski proces.

To je uključivalo godine učestvovanja u individualnoj i grupnoj psihoterapiji u ulozi klijenta (kasnije i u ulozi terapeuta), a rezultat je bila lična transformacija i usvajanje kreativnog pristupa životu i problemima.

Vremenom sam shvatio da oruđe pomoću koga terapeut pomaže klijentu nije toliko njegovo znanje i terapijska tehnika, već upravo on sam. Terapeut koristi sebe i svoju ličnost da bi sa klijentom ostvario takav odnos koji će za njega biti lekovit.

      Terapeut leči načinom svoga bivanja, svojom blagošću, nežnošću i strpljenjem, a opet odlučnošću, snagom i verom, svojom ljubavlju prema terapijskom procesu i prema čoveku uopšte, svojom posvećenošću i samopouzdanjem, a ipak otvorenošću za istraživanje, za čudnovatost ljudske prirode, za posebnost i neponovljivost svakog pojedinca i njegove životne priče. Shvatio sam to svojim iskustvom. Ono što mi je najviše pomoglo u procesu lične transformacije bili su ljudi koji su sve te godine verovali u mene i moje kreativne potencijale, podržavajući me da korak po korak sa njima gradim jedan ispunjavajući, nadahnujući, zdrav i uspešan odnos.

Piše: Nikola Krstić

Pročitajte…

Kreativna adaptacija i organizmička samoregulacija

Naš organizam iza sebe ima milijarde godina razvoja. Sva ta, milijardama godina stara mudrost opstanka nataložena je u našem biću i upravo u njoj našla je geštalt psihoterapija svoju ukorenjenost. Jednostavno je zovemo oranizmičkom samoregulacijom.    (…)

Dihotomija telo – duša, ili šta je predmet psihologije

Da li je psihu moguće svesti na telo, odnosno da li naše mentalni život svodljiv na fizičke i hemijske dogaoaje u nađem telu i mozgu? Da li je subjaktivni doživalj legitimni predemet baveljenja psihologije i psihoterapije? Može li fenomenološki, na iksustvu zasnovan pristup geštalt psihoterapije izdržati probu redukcionizma ili je ipak moguće isterati fenomenološko-mentalistički prostup iz nauke i psihoterapije? Da li je čovek samo mašeina i da li je moguće “isterati duh iz mašine”?    (…)

Isceljujuća moć kontakta – Geštalt psihoterapija

Kontakt, toliko željen i toliko opasan u ovom divnom i strašnom svetu, osnov je sveg našeg zdravlja i sve naše bolesti. Kontakt je zagrljaj koji nas ispunjava i osećaj da naše postojanje ima smisla. Kontakt je i zagrljaj koji nas ispunjava osećajem zarobljenosti i bespomoćnosti. Kontakt je radosna dužnost primanja i davanja, i mukotrpna obaveza uzimanja i lišavanja. Kontakt je zadovoljsvo drveta koje blista zelenom aurom dok se kupa u kiši. Kontakt je i oštrina vetra koje oseća na svojim listova. Kontakt je i žega sunca koje zna nemilosrdno ispijati život.    (…)

2021-09-20T11:21:22+00:00

About the Author: