Geštalt i holistička perspektiva

Koliko je samo složeno naše biće i koliko je samo dimenzija uključeno u naše postojanje. Naše telo blista lepotom i mudrošću što je nastajala milenijumima. Naša strast prodire kroz svet i topi planine svojm snegom. Naša racionalnost nas čuva i njeni proračuni nam pružanju mogućnost orijentacije.

Misaoni svet pruža nam mogućnost ogledanja čitave stvarnosti. Dimenzija mašte tu stvarnost produbljuje i nadgrađuje do u beskraja. Svet ljubavi, na granici između posedovanja i potpunog predavanja, iskušava naš život i našoj egzistenciji nudi neuhvatljivi no opet prisutan smisao. Izgubljeni u rascepima i iskušenjima života osećamo povremeno da ipak njime opet vlada nedokučiva harmonija, da smo na neki način vođeni i sposobni da prepoznajemo svoj put i njegov smisao.

U igri traženja, pronalaženja i gubljenja smisla, vere i nade otvara se pred nama najzad polje spiritualnog, to krajnje ishodište egzistencije koje sobom sve prožima i na kraju povezuje u celinu – holistička perspektiva.

Biologija, hemija, fizika i njihove usresređenosti na fizičko i telesno, psihoanaliza sa svojom usresređenošću na nagonsko, sistemska terapija i njen fokus na socijalno, art i psihodramska terapija koje crpe nesagledive rezervoare kreativnog, filozofije i spiritualne discipline, sve je uključeno u geštalt način postojanja i psihoterapijskog rada.

Pročitajte…

Geštalt psihoterapija kao igra

Zdravo biće je ono koje zadržalo sposobnost da se igra. Gubljenje ove sposobnosti, jednom rečju gubljenje duha, direktno je srazmerno potonuću naše duše u tmuran i neprijateljski svet odraslih. Radoznalost, dar za traganjem, sklonost oponašanju, glupiranje i ismevanje, jednom rečju igra, prirodna je i urođena isceljujuća sposobnost svakog od nas.    (…)

Lično iskustvo

Džaba sam se ja batrgao, uplašen od života i neprihvatanja. Džaba sam nastojao da ispratim bezbrojne savete kojima su me obasipali, savete o tome kako treba živeti, raditi, misliti, osećati. Džaba sam sam pokušavao da se pripremim i prilagodim kako bih postao ono što sam želeo da budem ili ono što sam mislio da želim da budem.    (…)

Kreativna adaptacija i organizmička samoregulacija

Naš organizam iza sebe ima milijarde godina razvoja. Sva ta, milijardama godina stara mudrost opstanka nataložena je u našem biću i upravo u njoj našla je geštalt psihoterapija svoju ukorenjenost. Jednostavno je zovemo oranizmičkom samoregulacijom.    (…)

2021-09-20T11:04:21+00:00

About the Author: