Dragana Nikolić

Psiholog

Geštalt Psihoterapeut

Beograd

Rođena sam 1973. godine u Beogradu, gde sam i diplomirala na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta.

U Geštalt studiju Beograd, evropskom akreditovanom trening insitutu za psihoterapiju, diplomu geštalt psihoterapeuta stekla sam 2012. godine.

Imam desetogodišnje iskustvo u individualnom radu sa klijentima i grupama. Kako rad sa grupama smatram posebno inspirativnim, tokom godina sam stekla značajno iskustvo u vođenju različitih vrsta psiholoških i kreativno-iskustvenih radionica, radionica u prirodi i sistemskih konstelacija.

Susret sa Geštaltom je predstavljao snažan podsticaj za moje lično istraživanje psihičkog života. Na tom putu koji još uvek traje, susretala sam se sa različitim konceptima, tehnikama i metodama, tragajući za nekom mojom kreativnom sintezom. Teme transpersonalne psihologije, duhovnosti, uvažavanje i negovanje kreativnog potencijala, kao i svest o našoj međusobnoj povezanosti, predstavljaju važne tačke u mom terapijskom pristupu. Geštalt doživljavam mnogo šire od terapijskog pravca, više kao način života. Ono što me je privuklo ovom pristupu je upravo njegova eklektična i živa priroda, fleksibilnost i vera u autentičan izraz pojedinca.

Radim u školi blizu 17 godina i to iskustvo smatram neprocenjivim u svom radu sa klijentima, posebno decom i adolescentima.

Uređujem svoj sajt Kuća kreativnog življenja (FB profil, odn. stranicu).

Udata sam i majka dva sina.

Telefon: 060-31322-23

e-mail: dragana@gestalt.in.rs

Diplome:

Geštalt Studio Beograd – EAGT

Filozofski fakultet univerziteta u Beogradu

2020-11-20T12:35:33+00:00

About the Author: