Bojana Laketić

Psihoterapeut pod supervizijom

Beograd

Bojana Laketić je rođena 1987. godine u Ivanjici.

Diplomirala je Španski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom završila master studije iz savremene Latinoameričke književnosti na Univerzitetu Komplutense u Madridu. Pored književnosti i jezika, oduvek ju je zanimala psihologija i ljudska duša, te se interesovala za
jungijansku, transakcionu i rebt psihoterapiju, a pohađala je i jungijansku grupu za tumačenje snova.

U Geštalt psihoterapiji nalazi pristup najbliskiji svojoj prirodi i poimanju sveta i života, i jedno nepresušno polje za rad i razvoj. Posebno interesovanje ima za geštaltistički pristup radu na snovima, kao neposrednom i doživljajnom putu ka integraciji i osvešćivanju. Zainteresovana je da oformi geštalt grupu za rad na snovima.

Kontakt: 064/ 339-1466;

bo.laketic@gmail.com

2021-11-03T17:35:52+00:00

About the Author: