About reibillswitog

מערכת אמינה לעידוד עובדים. העובד משאיר תמחות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – הפכו את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים משמעותיים, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים לאיכות טובה במיוחד. באופן בלעדי גישה זו מספקת הזדמנות לבסס שותפות ארוכה, שתהפוך למקומו של העובדים והן עבור לקוחותינו.עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי ברצונו של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה נועד בדיוק לעלויות המודל. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.