50

ZAŠTO BAŠ GEŠTALT PSIHOTERAPIJA?

Promena i rast su zakoni prirode

Geštalt psihoterapija bazira se na zakonima prirode koji su stari milijardama godina. To su principi organizmičke samoregulacije, evolucije, rasta i razvoja (igra), kreativne adaptacije. Priroda nas je već obdarila moćnim mehanizmima koji već milionima godina obezbeđuju naš opstanak.

Geštalt psihoterapija se temelji na iskustvu da u nama leže neslućene snage i potencijali. Njen smisao je povezivanje i aktiviranje naših skrivenih kreativnih potencijala.

Geštalt psihoterapija počiva na uverenju da je promena i rast prirodan proces koji se spontano dešava kada osvestimo i razradimo načine na koje smo ga zaustavili.

Geštalt psihoterapija nas ne patologizira, već mentalne teškoće vidi kao na načine da preživimo. Ovi načini koji obično nastaju tokom detinjstva ili kasnije u teškim iskustvima, kasnije više nisu funkcionalni. Ovi načini da preživimo sada su potencijali za rast, kao što je đubrivo potencijal za rast biljaka.

Geštalt psihoterapija nije samo psihoterapijski pravac već i kompletna životna filozofija i životni stil koji tražimo i kome težimo, uvek na jedinstvene i samo naše individualne načine.

Alteranivni pogled na svet

Geštalt psihoterapeuti obično su ljudi alternativnog pogleda na svet, neopterećeni konvencionalnim pristupima, tabuima i normama, ljudi koji se ne sklanjaju iza institucija i zvanja, ne manipulišu ugledom i nisu karijeristi. Nisu osuđujući i rigidni, već fleksibilni i u dobrom kontaktu sa sobom. Geštalt psihoterapeuti su veoma adaptibilni, maštoviti, preduzimljivi, otvorenog uma i otvorene duše. Mi smo tu da se istinski sretnemo i razmenimo sa svojim klijentima. Geštalt psihoterapija od nas traži posvećenost i “geštaltistički” način života.

Dugogodišnji rad na sebi

Geštalt psihoteraput prolazi kroz edukaciju u kojoj godinama praktično radi na sebi i svojim problemima. Na taj način Geštalt psihoterapeuti stiču neposredno i lično iskustvo, upoznaju sebe, baždare i neguju svoje biće, kao glavni instrument kojim psihoterapeut deluje.

Geštalt psihoterapija vuče korene iz psihoanalize i naslednik je nepresušne riznice psihoanalitičkih iskustava. Razvila je efikasne načina bivanja sa sobom i svojim procesima i osvešćivanja nesvesnih dinamika. Ovi načini baziraju se na radu u sada i ovde, veoma su iskustveni i neposredni. GT integriše tradicionalna učenja i filozofije istoka (budizma, zen budizma, joge, meditacije). Bazira se na filozofiji egzistencijalizma i seže do visina autentičnih spiritualnih iskustava.

Holistički Pristup

Geštalt psihoterapija zasnovana je na filoziji celovitosti (holizama) i balansa, pa prirodno integriše najbolje iz drugih psihoterapijskih pravaca (psihoanalize, telesne psihoterapije, transakcione analize, psihodrame, sistemske psihoterapije, art terapije, terapije igrom i pokretom). U okviru geštalt psihoterapije integrisana su, prožeta i asimilovana iskustva, znanja i tehnike svih ovih moćnih psihoterapijskih pravaca.

Geštalt psihoterapija je jedinstvena i neponovljiva za svaki par klijent-terapeut. U beskrajnom obilju potencija koje GT nudi klijent i terapeut zajedno otkrivaju i stvaraju jedinstvenu formulu za svakog klijenta ponaosob.

Stalna Supervizija i Rast koji nikad ne prestaje

Dobri geštalt psihoterapeuti rade pod stalnom supervizijom i nalaze se na neprekidnom putovanju ličnog rasta i razvoja kroz koji osvajaju nova i nova iskustva mudrosti i celovitosti života. Svaki klijent i svako novo psihoterapijsko iskustvo je poziv terapeutu da se i sam razvije na novi način. Iskustvo i filozofija geštalt psihoterapije traži od nas da sa svojim klijentima rastemo zajedno.

Autor: Nikola Krstić

Kontaktirajte nas…

2018-09-18T17:38:01+00:00

About the Author: