ZAHTEVI PSIHOTERAPIJSKE EDUKACIJE

Uslovi upisa i sticanja zvanja Geštalt psihoterapeuta

Nema formalnih uslova za upis na program edukacije. Za upis i pohadjanje edukacije postoji samo jedan suštinski uslov, a to je da ste dovoljno senzitivni za osetljiv i nežan prostor grupnog psihoterapijskog rada u kojem drugi otvaraju osetljive lične teme a grupa nastoji da razvije atmosferu međusobnog poverenja i uvažavanja. Dakle što se formalne strane tiče slobodno nam se možete pridružiti, raditi na sebi i učiti psihoterapijsku veštinu, bez obzira na nivo i vrstu vašeg prethodnog obrazovanja.

Važni formalni uslovi, nažalost, postoje za završavanje edukacije kroz sticanje zvanja (naslova) Geštalt Psihoterapeut. Ako dakle pretendujete da diplomirate i steknete nacionalno i internacionalno priznat sertifikat sa naslovom Geštalt Psihoterapeut, u tom slučaju će biti potrebno da završite neke osnovne studije (četvorogodišnje ili petogodišnje studije, odnosno da ste stekli zvanje “diplomirani” 7A nivo ili master).

Ukoliko to nije fakultet humanističkih studija ili medicina (dakle ukoliko nije u pitanju medicna, psihologija, pedagogija, andragogija, socijologija, defektologija, filozofija), moguće je da ćete morati polagati propedeftiku na nekom od ovih fakulteta (departman za psihologiju univerziteta Singidunum nudi jednu takvu).

Naša škola nastojaće da osobama koje ne pretenduju na internacionalni sertifikat jer ne zadovoljavaju uslove a nisu voljne da se uhvate u koštac sa daljim akademskim studijama, ponudi diplomu sa nekim drugim naslovom. Bord škole još uvek razmatra razne opcije u koje spada predlog da takvi diplomci dobiju diplomu sa naslovom Geštalt Life Coach ili Geštalt Savetnik ili Geštalt Terapeut (bez prefiksa psiho-terapeut). Ovakav papir ne bi imao internacionalnu validnost i sa njim ne bi ste mogli dobiti sertifikat Nacionalnog Saveza Udruženja Psihoterapeuta Srbije.

Trening u Geštalt akademiji odvija se kroz

– intenzivan individualan psihoterapijski rad na sebi (250 sati gde je uključen i individualni rad u grupi, odnosno najmanje 80 sati individualne psihoterapije)

– intenzivan iskustveni grupni psihoterapijski rad (250 sati)

rad kroz iskustveno-terapijske radionice s ciljem dubinskog i iskustvenog razumevanja teorijskih koncepata (250 sati)

– praktičan psihoterapijski rad pod supervizijom (400 sati)

– superviziju (150 sati)

–  rad u vršnjačkim grupama za podršku (100 sati)

– upoznavanje drugih psihoterapijskih pravaca po ličnoj preferenciji (50 sati)

– ceo četvorgodišnji trening iznosi ukupno 1450 sati koji se ne moraju realizovati tokom 4 godine studja, već prema ličnim potrebama i mogućnostima.

* Individualna supervizija nije obavezna.

Sati koje su edukanti skupili samostalno u oviru drugih psihoterapijskih modaliteta mogu biti priznati kao alternativni sati. Sati koji su realizovani u okviru drugih geštalt škola biće takođe priznati.

Sati treninga po godinama

I godina – 20 sati individalne psihoterapije, 125 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije.

II godina – 20 sati individualne psihoterapije, 125 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije.

III godina – 20 sati individualne psihoterapije, 125 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije, 75 sati supervizije, 25 sati alternativne, 200* sati prakse.

IV godina – 20 sati individualne psihoterapije, 125 sati grupne psihoterapije sa iskustveno-teorijskim radionicama, 25 sati vršnjačke edukacije, 75 sati supervizije, 25 sati alternativne, 200* sati prakse.

* Uviđajući da je studentima na psihoterapijskim edukacijama veliki problem nalaženje realnih klijenata i realizacija velikog broja sati prakse na III i IV godini, Geštalt akademija nastojaće da obezbedi klijente svojim edukantima i time im pomogne da realizuju jedan deo sati prakse kao i da zarade deo novca za samu edukaciju.

Kontaktiraje nas putem poruke…

ili na 060 714 11 55

2018-12-17T14:04:30+00:00

About the Author: