Psihoterapijsko slušanje

Već i sam otvoren razgovor o važnim temama sa nekim ko je prihvatajući i pažljiv slušalac za klijenta predstavlja dobrobit. Akt u kome delimo ono što inače nosimo zatvoreno u sebi, jer nema ko da nas čuje i razume, obično nam donosi osećaj značajnog olakšanja i prijatnosti, naročito ako je to učinjeno u vrlo sigurnim uslovima terapije i sa osobom koja nas vidi i zaista prepoznaje ono o čemu govorimo. Slušanje je lekovito.

Terapeut je, dakle, pre svega neko ko je tu da nas sasluša, čuje i razume na ljudski, saosećajan i topao način. Tako počinje da se gradi uzajamno poverenje, a klijent postaje svestan da je konačno u svom životu pronašao jednu sigurnu tačku oslonca.

Ipak, terapeut nije samo slušalac. Slušajući, on nam pomaže da uobličimo naše iskustvo u smislenu i razumljivu celinu, da sami razumemo i sagledamo sebe i svoj život na bolji i potpuniji način. Ponašanje nas samih, kao i drugih, time postaje shvatljivije, a naše životno iskustvo dobija red i smisao. Ovim učimo da i sami slušamo i na novi način poštujemo sebe, svoje potrebe, svoje psihičko biće, svoje telo, žubor svoga života, bliske osobe. Nekima od nas već je i to dovoljno za ozbiljan napredak.

2018-06-21T10:40:47+00:00

About the Author: