Psihoterapija 2020-04-20T12:59:35+00:00

Saznajte Sve…

Šta je Psihoterapija?

Psihoterapija je pokret duše ka načinima bivanja u kojima ćemo se osećati celovito. Podrška tom procesu je stvaranje jednog lekovitog međuljudskog odnosa. Tragajući za lekovitom klimom, klijent i terapeut razmenjuju misli i emocije, nadanja i strahove, iskustva, znanja, ideje.    (…)

Individualna Terapija

Da bi ste zakazali individualnu seansu potrebno je da nas kontaktirate putem obrasca, mejla ili pozovete telefonom. U prijatnoj atmosferi razumevanja i prijetnom ambijentu naših prostora odvijaju se seanse individualne u dogovoreno vreme koje vama odgovara.    (…)

Lekovitost terapijskog odnosa

Kako odnos može postati lekovit? Čovek je izrazito socijalno biće. Od početka pa do kraja našeg života naša dobrobit u mnogome zavisi od drugih ljudi i njihovog odnosa prema nama. Uzet pojedinačno, svaki čovek je krhko stvorenje. Evolutivno gledano, naša izvanredna snaga leži u našem zajedništvu.    (…)

Neurobiologija Promene

Najnovija otkrića dovela su do fantastičnih zaključaka po kojima je naš mozak poput plastične mase koju sami možemo oblikovati. Oblikujući svoje životno iskustvo, svoj životni stil i svoje doživljaje, imamo fantastičnu sposobnost programiranja i reprogramiranja ovog najsavršenijeg biološkog procesora.    (…)

Na delu

On-line Savetovanje

Onile savetovanje i terapija pruža mogućnost savetovanja i terapije u udobnosti vaše doma.    (…)

Psihoterapijska Edukacija

Postanite Psihoterapeut! Od prvog dana učite kroz praksu i vežbu uz pomoć terapeuta sa internacionalnim i nacionalnim sertifikatima i dugogodišnjim iskustvom. (…)

Psihoteraput-Tim

Jedinstvena zajednica mladih, kreativnih, iskusnih i uspešnih ljudi okupljena oko ideje promovisanja drugačijeg prtsupa psihoterapiji, mentalnom zdravlju i teškoćama. Upoznajte nas i naš rad.    (…)

Tinejdžerka, adolescentkinja, u fazi istraživanja

Terapija sa Adolescentima

Novi obrsci ponašnja, drskost, nesigurnost, povodljivost, slabo odgovaranje na obaveze, teme seksualnosti neki su problemi koji se mogu javiti. Kako funkcioniše rad sa adolescentimae?    (…)

Cena – Trajanje – Mesto

Cena trajanje i mesto

Tačna određenost vremena i prostora pružaju klijentu osećaj kontinuiteta, sigurnosti i diskrecije. Individualna seansa najčešće traje između 50 i 60 minuta, osim ako se klijent i terapeut ne dogovore drugačije. Učestalost i trajanje terapije zavise od klijenta, njegove specifične životne istorije.    (…)

Rad sa Decom

Kako funkcioniše psihoterapijski rad sa decom? Hiperaktivnost, povučenost, problemi u ponašanju samo su neki od simptoma sa kojima je moguće raditi korz psihoterapiju.    (…)

Terapija za malo para

Kako do jeftine a kvalitetne terepije? Terapija je za naše uslove nažalost skupa, i prava je šteta da je zbog toga sebi na priuštimo kada nam je potrebna.    (…)

Rad sa Parom

Intimni odnosi veoma su izaovni za nas. Rad sa parom podrzumeva razvoj novih obrazaca komunikacije, poštovanja i razumevanja.     (…)

Supervizija

Dobar supervizijski proces veoma je značajna podrška složenom i dubokom procesu psihoterapijskog rada. Psihoteraput tim nudi supervizore, mastere geštalt psihoterapije trenirane po najvišim standardima.

Klijenti pokreću naš individulani rast. Terapeuti sa svojim klijentima rastu kako profesionalno tako i lično. Supervzija je značajan deo našeg profesinalnog i ličnog rasta i razvoja kroz psihoterapiju.    (…)

Zašto nam je rad na sebi potreban?

Terapija i Lekovi

Mnogi ljudi koji potraže ili nameravaju da potraže pshoterapijsku ili psihijatrijsku pomoć imaju nedoumca oko sledećih pitanja : Da li odlazak na psihoterapiju podrazumeva ili isključuje upotrebu lekova? Da li će njihov psihoterapeut od njih zahtevati da uzimaju psihoaktivne lekove, da li će im prepisati lekove, ili će možda insistirati da prestanu sa uzimanjem lekova (ako ih već uzimaju)? Da li lekovi koje prepisuje psihijatar stvaraju zavisnost?    (…)

Geštalt

Geštalt je terapijski pristup zasnovan na ravnoteži telesnog i duhovog, čulnog i misaonog. Saznajte više o pravcu koji je pomirio psihoanalizu sa filozofijom i duhovnošću istoka.    (…)

Umetnost i Psihoterapija

U čemu je tajna umetosti i kako je moguće da je, nastavši još dok se čovek skrivao po pećinama, njegov verni prtilac koz sve civilizacije i istorijske epohe sve do sajber sveta današnjice. Mi smo bića ekspresije.   (…)

http://psihoterapeut.rs/psihoterapijsko-slusanje/

Terapijsko slušanje

Već i sam otvoren razgovor o važnim temama sa nekim ko je prihvatajući i pažljiv slušalac za klijenta predstavlja dobrobit. Akt u kome delimo ono što inače nosimo zatvoreno u sebi, jer nema ko da nas čuje i razume, obično nam donosi osećaj značajnog olakšanja i prijatnosti, naročito ako je to učinjeno u vrlo sigurnim uslovima terapije i sa osobom koja nas vidi.    (…)

Transfer

Ako se osoba odluči za dublji rad na sebi, putovanje tek počinje. Klijent u odnos s terapeutom obično unosi manje-više nesvesne obrasce koji su karakteristični za njegov odnos sa bliskim ljudima (i ljudima uopšte). Naši su odnosi sa bližnjima, naime, previše blizu, a mi smo u njih potpuno uronjeni bez prilike da uhvatimo vazduh, pa nije lako uočiti šta se tu zaista događa.”    (…)

Zanimljivosti

Genetika, epigenetska revolucija

Za verovanje da je ljubav lekovita i čudotvorna, danas imamo i naučnu potvrdu. Kreiranje zdravih emotivnih odnosa i život u zdravom psiho-socijanom okruženju ima neverovatan uticaj na naše, kako somatsko (telesno) tako i psihičko zdravlje. Ključ je u ogromnim uticajima sredine u kojoj živimo.    (…)

Life Coaching

Life coaching je trening razvoja socijalne i emotivne inteligencije, veština komunikacije, planiranja i svih onih veština koje su od suštinskog značaja za uspeh, sreću i dobrobit a o kojima nas niko ne uči.    (…)

Dublji procesi – mi i naši roditelji

Kakav god da je naš odnos sa njima, naši roditelji predstavljaju osobe od posebne važnosti u našem životu, pa su terapijski gledano vrlo interesantni. Mi nastajemo iz njihovog sjedinjenja, oni su prvi objekt naše beskrajne ljubavi i privrženosti, zadovoljenje naših potreba zavisi od njihove sposobnosti da ih prepoznaju, u njihovim očima se ogledamo da bismo izgradili sliku o sebi.    (…)

Priče jednog psihoterapeuta – Nikola Krstić

Otak znam za  sebe sam sklon mašti, tišini, sanjarenju. Bezbroj dužnosti u “spoljašnjem svetu”, čak i kada sve ide kako želim, učine da povremeno oko srca osetim sivu hladnoću. (…)

Madam Lili – psihoterapijska priča

Madam Lili je elegantna, vitka, mladolika žena srednjih godina sa krupnim zelenim oćima. Vidjamo se na seansama već neko vreme. Nije načisto bila sigurna zašto je došla jer smatra da ona nema problem i dolazi jer je porodica i okolina osudjuje.     (…)

Zašto nam je terapija potrebna?

Egzistencijalna usamljenost

Neretko se srećemo s fenomenom usamljenosti, ponekad i uprkos tome što živimo sa ljudima (ili zapravo pored njih). Osećaj usamljenosti, danas tako rasprostranjen pokazuje da u hipertehnologizovanom, užurbanom i uzrujenom dobu u kojem živimo nije lako kreirati hranljive i ispunjavajuće odnose sa sobom i drugima.    (…)

Hranljiva razmena sa okolinom

Šire gledajući, terapija omogućava klijentu da sagleda na koji način je kreirao svoju životnu situaciju, kako u onom dobrom, tako i u onom nezadovoljavajućem delu. Uprkos polaznom uverenju da su drugi ljudi i okolnosti krivi za njegovo nezadovoljstvo i bol, klijent vremenom počinje da uviđa na koji način sam učestvuje u kreiranju nezadovoljavajuće situacije i odnosa.    (…)

Poredak ljubavi

Metod sistemskih konstelacija relativno je novi pristup terapiji koji nije lako preneti u reči. Jedini način da se sazna o čemu se tu zapravo radi jeste iskustveni: samo doživljaj ove metode na delu može nam omogućiti pravo razumevanje. Ovaj pristup se uz Sistemske konstelacije naziva još Porodične konstelacije, Poredak ljubavi (Orders of Love) ili Hellingerova konstelacijska metoda po njenom osnivaču, nemačkom filozofu i psihoterapeutu – Bert Hellingeru.    (…)

Spiritualnost

Dubinski psihoterapijski pravci, naročito jungijanska analitička psihologija, kao i savremeni geštalt pristup, suštinski su isprepletani sa večnom temom spiritualnosti i spiritualne filozofije. Najzad, na psihoterapiju se može gledati kao na savremeno, postmoderno nastojanje našega duha da se sretne sa istim onim večnim pitanjima i tajnama u kojima se već ogledao kroz milenijumsku religijsku i filozofsku tradiciju istoka i zapada.    (…)

Istraži…

Profesionalna Etika

Ovo je osetljiv i delikatan proces za koji je potreban visok stepen međusobnog poverenja. Stoga psihoterapeuta obavezuje posebni etički kodeks.    (…)

Da li smo svesni da smo svesni?

Da li postoji razlika između pojmova svest i svesnost? Kada je čovek budan, kada ne spava ili nije u nekom drugom izmenjenom stanju svesti, on je svestan. A zašto onda nekada čujemo da se kaže ”prizovi se svesti”?    (…)

Predrasude o psihoterapiji

Dolazak na psihoterapiju obično pokazuje svesnost o sebi i svom psihološkom biću, svesnost o potrebi za mentalnom higijenom i o presudnom značaju našeg psihološkog življenja za našu sreću i dobrobit. Dolazak na psihoterapiju pokazuje da smo odgovorni prema sebi i drugima i da pred problemima ne zatvaramo oči.    (…)

Zašto nam je potrebna?

Život sa sobom nosi velike izazove i nije nimalo jednostavan. U nastojanju da ostvarimo sebe i svoju sreću, da se realizujemo na socijalnom, profesionalnom, emocionalnom, seksualnom planu, kao partneri i kao roditelji, kao prijatelji i korisni članovi društva, suočavamo se sa mnogim problemima i teškoćama.    (…)

Comments are closed.