50

Cena psihoterapije, mesto, trajanje?

Cena psihoterapije zavisi od vrste psihoterapije koja je u pitanju (grupna, individualna, rad sa parom), kao i od psihoterapeuta kojeg odaberete. Cena individualne psihoterapijske seanse u Srbiji, pa samim tim i kod pripadnika Psihoterapeut tima kreće se već od 15 pa do 40 evra (u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti). Kada je u pitanju rad sa parom, cena je ista ili nešto veća od cene individualne seanse. Cena grupne psihoterapijske seanse kreće se od 15 do 30 evra za jedan dan rada (obično od 3 do 6 sati). Kontaktirajte nas za sve bliže informacije. Naši centri nalaze se na Vračaru, Novom Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Sarajevu.

Određene kategorije klijenata kod određenih terapeuta mogu dobiti popust. Posebno povoljna cena psihoterapije moguća je kod osoba koje su na završnim godinama psihoterapijske edukacije i pri tome su već završili osnovne studije i stekli zvanja diplomiranog psihologa i sl.

Kontaktirajte nas porukom…

Ili na 060/714-11-55

Način rada psihoterapije

Psihoterapija se odvija u okviru terapijskih seansi, najčešće u tačno određenom prostoru koji obezbeđuje terapeut, osim kada je u pitanju online rad (preko skajpa).

Tačna određenost vremena i prostora pružaju klijentu osećaj kontinuiteta, sigurnosti i diskrecije. Individualna psihoterapijska seansa najčešće traje između 50 i 60 minuta, osim ako se klijent i terapeut ne dogovore drugačije. Učestalost i trajanje terapije zavise od klijenta, njegove specifične životne istorije, karaktera teškoća sa kojima se suočava i trenutne životne situacije, terapijskih ciljeva koji su postavljeni, motivacije…

U svakom trenutku po sopstvenoj volji klijent ima pravo da istupi iz psihoterapijskog procesa, bez obzira na razlog.

Kontaktirajte nas…

Prvi rezultati

Seanse se obično održavaju jednom ili dvaput nedeljno, mada se u zavisnosti od dogovora i potreba mogu održavati češće ili ređe.

Izvesno olakšanje klijenti obično osete već nakon dolaska na prvu seansu a prvi rezultati, smanjenje, nekad čak i nestanak tegoba obično su vidljivi već nakon nekoliko nedelja. Ipak, za značajno poboljšanje obično je potrebna dublja psihička transformacija koja iziskuje više meseci rada. Problemi sa kojima se suočavamo obično nisu od juče, već imaju dugu istoriju pa ne čudi što je za njihovo temeljno prevazilaženje obično potreban ozbiljan i dugoročan rad.

Prve rezultate je moguće osetiti već posle prve seanse, a češće posle nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Temeljan i dubok psihoterapijski proces koji, kako je dokazano menja biološko ustrojstvo našeg organizma do nivoa svake pojedinačne ćelije (saznaj više), obično će potrajati i više od godinu dana.  Ipak, važno je otpočeti svoje unutrašnje  putovanje, jer proces ličnog rasta i razvoja u svakom slučaju traje tokom čitavog života.

Kontaktirajte nas porukom…

Ili na 060/714-11-55

2020-07-20T16:12:30+00:00

About the Author: