Mesečarenje 2018-10-08T14:20:46+00:00
Forum Život PitaCategory: OstaloMesečarenje
Anonymous asked 9 months ago

Šta je uzrok da čovek počne da mesečari i da li se to može izlečiti ?

)

1 Answers
Ognjen Vukotić Staff answered 8 months ago

Poštovani/a,
Mesečarenje ne mora da bude pokazatelj težiš psihijatrijskih ili psihičkih problema. Ipak, mesečarenje može biti posledica prevelikog stresa (kako onog kao odgovor na neke trenutne životne situacije, tako i opšteg), ali i pokazatelj loših navika kada je u pitanju spavanje. Mesečarenje može biti uzrokovano neredovnim snom ili deprivacijom sna (ostajanje budan previše dugo u toku dana i noći), kratkim spavanjem koje ne zadovoljava potrebe tela ili čak uzimanjem lekova ili ostalih psihoaktivnih supstanci (u koje se ubrajajaju kafa i cigarete), a koje mogu da remete ciklus sna, a samim tim i njegove faze.
Jedan od efikasnih načina rada na problemu mesečarenja, može biti psihoterapija i drugi oblici relaksacije (meditacija, joga, masaža, boravak u prirodi), jednom rečju sve što nam može pomoć da se opustimo. Takođe, pošto se mesečarenje javlja obično u isto doba noći ili otrprilike u isto vreme pošto zaspimo, možete prosto pokušati da navijete alarm za to vreme. Ako se to ponovi nekolko puta za redom, može se desiti da mesečarenje prestane.
Srdačno,
Ognjen Vukotić

)