kako ne brinuti? 2019-12-26T11:08:35+00:00
dragan asked 7 months ago

Poštovani, ne znam kako da se oslobodim briga. Najviše brinem za materijalno, oko novca, opstanka, preživljavanja…klasične brige za većinu u Srbiji. Svestan sam da su brige potpuno beskorisne. Nemaju nikakvu moć da menjaju moje životne situacije. Samo imaju moć da mi malo po malo narušavaju zdravlje. Ali ipak brinem. Da li je zapravo moguće osloboditi se briga iako su beskorisne? Poštovanje.

)

1 Answers
Nikola Krstić Staff answered 7 months ago

Poštovani,

Čovek je naučio na daljinski upravljač. Pritsine dugme i televizor se ugasi, zvuk se stiša, kanal se promeni. Nažalost ili srećom život nije televizor. On je tu da nas iskuša do krajnosti. Pa hajde da krenemo za početak da mu tako i pritupamo. Hajde da mu prstupimo kao putu na kojem svaka staza ima neki svoj smisao. Smisao briga je da nas opominju, na primer. Na šta vas vaša briga opominje. Smisao briga je da nas povežu. Sa jime vas vaša briga povezuje? Smisao briga je da nas navedu da gledmo u svoje strahove? Koji su vaši najveći st5rahovi i kako oni imaju veze sa vašim životnim iksutsvom. Smisao briga je da u sebi trašimo mesto poverenja, ili da priznamo svoju malenost u vihorima života, ili da u svom srcu nanovo otkrivamo veru i hrabost. Gde su vera i hraborst u vašem životu? Smiso briga je da nas pozove da vidimo šta izbegavamo, ili kakno nosmo autentični prema sebi ili drugima, kako ih se plašimo, kako se plašimo odgovornosti, kako se plašimo osude, naputanja, samoće. Smisao briga je da nas goni da ponovo otkrijemo ljubav, lojalnost, pripadanje. Mnogo toga nam brige donose nudeći nam naverovatne puteve ka sebi i drugima. Da li ste sigurni da bi ste sve te puteve odbacili samo zato što je osećati brge malo nekomforno?

Srdačno,
Nikola

)