Poremecaj Licnosti 2018-10-22T17:58:45+00:00

POREMEĆAJ LIČNOSTI

Šta je poremećaj ličnosti?

Ponekad nam svet nanosi veliki bol veoma rano, još dok smo sasvim mali. Bol koju kao ljudska bića iskusimo još u detinjstvu može biti veoma velika, nekada toliko velika da je ne možemo izdržati. Da bi nekako preživelo beskrajan bol ovoga sveta, ljudsko biće tada mora da ga pocepa na dva dela. Cepajući stvarnost na svet svetlosti i svet tame, dete sada ima gde da se sakrije, veruje i nada, čekajući da oluja prođe.    (…)

Lako ćete se prepoznati u nekom poremećaju ličnosti

Čitajući o poremećajima ličnosti skoro svako od nas može osetiti da je prepoznao sebe. Razlog tome je što su iskustva i ponašanja koja se opisuju kod poremećaja ličnosti, iskustva i ponašanja koja svi mi imamo. Svi mi imamo teškoće u odnosima sa drugima i one su ponekad, čak i često prilično ozbiljne (loše slaganje između partnera, u porodici na poslu itd. je opšta pojava).    (…)

Sumnjam da imam poremećaj ličnosti

Svi smo u izvesnoj meri nefleksibilni, preosetljivi, ranjivi, nepoverljivi, zatvoreni. Ponekad ove osobine narastu i mi primećujemo da se osećamo drugačije. Ovo može delovati zastrašujuće i upravo se i treba shvatiti kao upozorenje, ali najčešće nema veze sa poremećajem ličnosti.    (…)

Život sa poremećajam ličnosti

Šta ako imam dijagnozu poremećaja ličnosti – samopomoć

Ako se u vašem nalazu nalazi šifra F60 ili F61, to znači da vam je dijagnostikovan poremećaj ličnosti. Prvo što treba da znate u vezi s tim je da 20 do 30% opšte populacije zadovoljava kriterijume za istu dijagnozu. Razni oblici poremećaja ličnosti, dakle, uopšte nisu retki jer je svet u kome živimo i savremeni način života veoma nezdrav. Niste, dakle, nimalo usamljeni i postoji mnogo toga što možete da učinite za kvalitet svoga života.    (…)

Da li je poremećaj ličnosti lični izbor?

Kao što sam objasnio u tekstovima Šta je poremećaj ličnosti i Šta ako imam poremećaj ličnosti (link), naša ličnost ja naša adaptacija na okolnosti u kojima smo rasli i razvijali se. Kada su okolnosti bile nezdrave, mi smo se krivili i povijali, ne bi li smo nekao preživeli, kao što se biljka krivi da bi došla do svetlosti.    (…)

Da li je poremećaj ličnosti izlečiv

Kada govorimo o izlečivosti ili neizlečivosti, onda podrazumevamo da je poremećaj ličnosti bolest. Svet u kome živimo međutim u toj meri je poremećen da je patologija postala jedna vrsta normalnosti i prilagođavanja nenormalnim uslovima života koje smo kao civilizacija razvili.    (…)

Poremećaji ličnosti kod velikih lidera

Nesvestan sebe čovek podleže svojim demonima psihopatije, narcizma i paranoidnosti braneći se od vlastitog osećaja slabosti, od vlastite prolaznosti i smrtnosti, od vlastite ograničenosti i nemoći. U nastojanu da pobegne od svojih strahova i da se približi besmrtnosti bogova, spreman je čovek žariti i paliti ovim svetom i u propast povući čitave zemlje i nacije, ako mu se samo za to pruži šansa.    (…)

Paranoidni i psihopatski pomrećej ličnosti

Paraonidni poremećaj ličnosti

Zamislite da se nalazite u situaciji u kojoj vam svi rade o glavi. Kolege oko vas ispredaju spletke kako bi vam naudili s ciljem da izgubite posao. Supruga/ suprug vas vara i smišlja način kako da vas se reši i da vam uzme sav imetak. Komšije joj/mu u tome pomažu jer su se i oni okrenuli protiv vas. Ne možete više nikome da verujete jer su u zaveru umešani i vaši prijatelji.    (…)

Prikriveni psihopata

Kada kažemo “prikriveni psihopata”, obično pomislimo na prikrivene ubice i slične pojave od kojih nas podilazi jeza i koji, kada se pojave ispunjavaju naslovne strane novina. Na ovaj način skreće se pažnja sa velikog broja osoba koje nisu niti će ikada postati serijske ubice, koje su štaviše ugledni građani, dobro integrisani u društvo i koji samim tim mogu naneti mnogo veću štetu svojim žrtvama.    (…)

Psihopatski (antisocijalni, disocijalni) poremećaj ličnosti

Ko je jači taj tlači, jednostavan je zakon koji često vlada kako prirodom tako i ljudskim odnosima. Ovaj jednostavan, prvi zakon opstanka duboko je usađen u evolutivno najstarije strukture našeg mozga. Ravnotežu ovom prvom zakonu opstanka daje empatija. Imamo sposobnost da osetimo druge kao da su deo nas.    (…)

Upoznajmo svoj narcizam

Kako prepoznati psihopatu?

Ako osoba sa kojom ste u vezi poseduje naglašene i snažno izražene tri ili više karakteristike sa ovog spiska, moguće je da se radi o osobi sa izraženom psihopatskom crtom. To još ne znači da je posredi psihopatski poremećaj ličnosti jer, kao što smo rekli, takvu vrstu dijagnoze poželjno je ostaviti stručnjaku.    (…)

Narcistički poremećaj ličnosti

Svako od nas u menjoj ili većoj meri narcističan. Imamo želju da se predstavimo sebi i svetu na najbolji mogući način, ponešto želimo sakriti, naduvavamo svoja osećanja vrednosti. Ipak narcizam ponekad postaje toliko veliki i slojevit da onemogućava naš kontakt sa stvarnošću, kao i kontakt drugih sa nama kakvi smo ispod maski. Tada govorimo o narcizmu kao poremećaju ličnosti.    (…)

Šta je narcizam?

Polako i postepeno psihoterapija se može probijati korz slojeve mitova koje je naš narcizam o sebi stvrio ne bi li se zaštitio od neprihvatajućeg sveta. Tek iza zlatom optočenih maski, krije se uplašeno i napušteno dete do koga psihoterapeut treba da dođe. Svoju usamljenost i nsigurnost on obično krije od svih pa i od sebe samog. Njegv naduvan način pojavaljvanja zapravo je uvara, a u sa utvarama se ne može zaista biti blizak. Stoga narcis postaje žrtva svoje sopstvene zamke. (Post u prirpemi…)

Psihoterapija narcizma

Narcizam je pre svega priča o ljubavi. Nekada, kada nam je to bilo važno koliko i život sam, nismo dobili iskustvo da smo zaista i potpuno voljeni, da smo nekom velikom i božanskom biću najdraži i najvažnji na svetu, da ono veruje u nas i naše moći, da je uvek tu za nas da nas podrži kada zatreba. To veliko, božansko biće bilo je naš roditelj.    (…)

Svet graničnog poremećaja ličnosti

Kako iskoristiti vlastiti narcizam?

Iza velikog, samopožrtvovanog rada mogao bi se nalaziti doživljaj da u sebi nosimo nešto vredno, štaviše nešto izvanredno, nešto sto nas izdvaja od drugih a što drugi, upravo oni do kojih nam je najviše stalo, nikada nisu zapazali i priznavali.    (…)

Granični (borderline) poremećaj ličnosti

Živeti sa simptomima graničnog poremećaja ličnosti znači imati doživljaj da smo stalno na granici ili ivici i to na mnogo načina. Da biste razumeli kako je živeti sa naglašenom graničnom crtom pokušajte da zamislite da živite na samoj ivici provalije. Nemate nikakvu zaštitu i svaki vaš korak može biti fatalan.    (…)

Granični poremećaj ličnosti i zajednički život

Osobe sa graničnim poremećajem ličnosti neretko su veoma šarmantne, prijemčive, interesantne, zavodljive. Ima u graničnosti nečeg neodoljivog, herojskog. To su osobe koje žive na mestima sa kojih mi ostali pokušvamo pobeći, na mestima na kojima se ovaj svet raspada, na mestima koja su možda najbliža istini o praznini i besmislu sveta koji je čovek stvorio.    (…)

Zavisni i izbegavajući pomrećaj ličnosti

Kritika psihijatrijskog koncepta poremećaja ličnosti

Iskustvo pokazuje da je upotreba lekova nekad značajna pomoć kod nekih vidova poremećaja ličnosti. Loša psihijatrijska praksa, često je s druge strane optuživana za dehumanizujući, generalizujući pristup koji se ne zanima za živog čoveka već za fenomene psihoplatologije analizirane hladim sklapelom scijentističkog pristupa. Mnogi su tako postavili pitanje da li je psihijatirjska pomoć, barem kada se radi o lošem pristupu psihijatriji, zaista pomoć ili čak svoja suprotnost. (Post u pripremi…)

Depresija kao naličje narcizma

Skrivanje od sebe i od drugih je iscrpljujući i celodnevni posao. Zlatna maska koju je narcis stvorio ne bi li osetio vrednost, na kraju se pokazuje kao prepreka koja ga odavaja od drugih, pa on ostaje usamljen. Idealizacije sa sobom nose razoračenja. Usamljenost, iscrpljenost i razočarenja slivaju se u ponor depresije, a pad sa narcističkih visina samo je pitanje vremena. (Post u pripremi…)

Zavisni poremećaj ličnosti

Anksioznost i negativne misli: primer iz ličnog, svakodnevnog života Anksioznost i negativne misli su uobčajen, svakodnevni pratilac svakog od nas, samo ih možemo biti manje ili više nesvesni, možemo ih jako potiskivati, a nekad ih uopšte i ne primećujemo iako su one tu. Navešću jednu običnu situaciju iz mog svakodnevnog života i opisaću kako koristim neke od jednostavnih tehnika da bi brzo pomogao sebi u toj jednostavnoj situaciji.    (…)

Izbegavajući poremećaj ličnosti

Učenje i praksa povezivanja sa svojim emocijama i izražavanja emocija Emocije koje ponekad zovemo i negativne, sastavni su deo života i normalna su reakcija na određene događaje. Uzbuđenje, trema i strah, stanja koja toliko podsećaju na anksioznost, su normalna reakcija nove i nepoznate situacije, na izlaganje pred drugima, na rizik kao sastavni deo života. Strah je reakcija na opasne i potencijalno opasne situacije. Ljutnja je normalna i prirodna reakcija na frustraciju, na osujećivanje naših želja i težnji. Tuga je sastavni deo ljubavi.    (…)

Comments are closed.