Meliha Korjenić – psihoterapeut – Sarajevo

Meliha Korjenić, rođena u Sarajevu 1985. godine.

Zvanje dipl.soc radnik stičem na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a edukaciju iz geštalt psihoterapije završila sam u Geštalt psihoterapijskom trening institutu Malta koju u BiH provodi Psiho-Integrum.

Trenutno radim sa onkološkim pacijentima na pedijatrijskoj klinici KCUS, odjeljenje za hematoonkologiju i Roditeljskoj kući sa djecom oboljeloj od raka i njihovim roditeljima.

Također sam individualni psihoterapeut i asistent u nastavi Geštalt akademije.

U radu sa klijentima se oslanjam na holistički pristup, kao i na tijelo kao izvor informacija o simptomima.

Inspiraciju pronalazim u prirodi, planinama, putovanjima, pokretu, plesu, čitanju i u autentičnom kontaktu.

Kontakt broj telefona +387 61 817 668

E-mail adresa: meliha.korjenic@gmail.com

2019-10-17T19:53:55+00:00

About the Author: