Kontakt i ponuda 1 2021-02-12T13:06:06+00:00

Kontakt i Ponuda

Nikola krstić – psihoterapeut, i koordinator Psihoterapeut Tima

E-mejl: gestaltakademija@gmail.com

Kontakt je predviđen samo radi dobijanja bližih infomacija o psihoterapiji, savtovanju ili programu eudkacije u okviru Akademije Geštalt Psihoterapije.

Psihoterapija i savetovanje:

Forum “Život Pita…” Postavite pitanje psihoterapeutu! – Besplatni stručni odgovori i saveti posredstvom našeg sajta, potpuno anonimno…

Individualna psihoterapija za odrasle (psihoterapijske seanse – rad na ličnom razvoju i prevazilaženju psihičkih teškoća i problema)…

Psihoterapija za decu i adolescente (psihoterapijski rad sa decom i adoslecentima)…

Psihološko savetovanje (stručno informisanje ili preventivni rad sa odraslima, roditeljima, decom i omladinom, organizacijama)…

Online psihoterapija i savetovanje (seanse savetovanja posredstvom skajpa ili telefona)…

Psihoterapijski rad sa parom (bračna ili partnerska psihoterapija – rad na unapređenju partnerskih odnosa ili prevazilaženju bračnih ili partnerskih problema ili teškoća)

Life Coaching (trening ličnog rasta i razvoja: razvoj samopouzdanja, veština komunikacije, emotivne i socijane inteligancije, veštine učenja, veštine planiranja, upravljanje ljudima, ostvarivanje ciljeva…)

Grupna psihoterapija (učestvovanje u psihoterapijskim grupama)
Psihijatrijsko savetovanje

Supervizija diplomiranih psihoterapeuta i psihoterapeuta u edukaciji

Psihoterapija i savetovanje za malo para…

Comments are closed.