Geštalt Žaba 2021-03-27T12:19:50+00:00

GEŠTALT PSIHOTERAPIJA

Postanite psihoterapeut – Edukacija iz psihoterapije

Postanite psihoteraput! Od prvog dana učimo kroz praksu i vežbu uz pomoć psihoteraeputa sa internacinalnim i nacionalnim sertifikatima i dugogodišnjim iskustvom.
Edukacija vas osposbljava za psihoterapijski i savetodavni rad na najvišem nivou. Znanje i bavljenje sobom ne treba da budu privilegija, stoga je naša edukacija fleksibilna i pristupačna svakome.
U prijatnoj atmisferi istraživanja, krz dubok rad na sebi, edukant uči da svoj self i svoje biće koristi kao instrument dubokog i autentičnog kontlata Autentični kontakt lekovit je i okrepljujući kako za kjlijenta tako i za terapeuta.    (…)

Zašto baš Geštalt psihoterapija?

Zato što je geštalt psihoterapija polje živog iskustva koje se razvija, a ne sistem mrtvih recepata i preporuka o tome kako bi trebalo i kako ne bi trebalo misliti, osećati, živeti i raditi. Zato što se geštalt psihotereputi ne kriju iza zvanja, titula i autoriteta, belih mantila i ostalih simbola društvene moći, već predstavlja toplokrvna i obična ljudska bića koja nastoje da leče ljudskim kontaktom.    (…)

Otvorena Škola Geštalt Psihoterapije

Geštalt je pre svega i posla svega način života. U iskustvu geštelta tako čovek s vrfemenom počinje osećati zaljubljenost, ljubav i zahvalnost. U tom duhu osećamo inspiraciju da sa vama podelimo što više od znanja i veština koje pripadaju bogatom korpusu geštalt psihoterapije i pogleda na svet. Otvorena geštelt škola predstvlja niz sadržaja pomoću kojih se možete osvedočiti u čudesni svet geštelt psihoterepije, učiti i rasti sa nama      (…)

Rečnik geštalt koncepata

**U PRIPREMI**

Uz mnogo primera i sa posebnim akcentom na psihoterapijski značaj, napravili smo ovaj rečnik geštalt koncepata. Kako u literaturi nema dovoljo praktičnih primera a koncepti su često izloženi apstraktno, s uverenjem da su geštalt koncepti vralo jednostavni, bazični, životni, pokušali smo ih predstvaiti na lak i zanimljiv način. Rečnik je prvenstveno namenjen edukantima naše škole, ali s obzirom na rastuće interesovanje za geštalt psihoterapiju, i svim ljudima koji žele da se bolje upoznaju sa geštalt psihoterapijom, filozofijom i načinom života.       (…)

Tajne Geštalt Psihoterapije

Šta je geštalt psihoterapija?

Geštalt je jedan od psihoterapijskih pristupa. Njegovo razvijanje otpočelo je tokom druge polovine prošloga veka i nastavilo se do danas. Pioniri ovog pristupa bili su Fric i Lora Perls, Martin Buber, Džozef Zinker i drugi. Iako pripada humanističko-egzistencijalističkoj struji, geštalt je danas integrativni psihoterapijski pristup otvoren ka obilju znanja i veština koji dolaze iz drugih psihoterapijskih pravaca.    (…)

Paradoksalna teorija promene

Naučeni smo da verujemo da snaga volje rešava sve probleme. Ako samo dovoljno čvrsto odlučimo, možemo da komandujemo svojim mislima, svojim osećanjima, svojim životom.    (…)

Geštalt psihoterapija kao igra

Zdravo biće je ono koje zadržalo sposobnost da se igra. Gubljenje ove sposobnosti, jednom rečju gubljenje duha, direktno je srazmerno potonuću naše duše u tmuran i neprijateljski svet odraslih. Radoznalost, dar za traganjem, sklonost oponašanju, glupiranje i ismevanje, jednom rečju igra, prirodna je i urođena isceljujuća sposobnost svakog od nas.    (…)

Izvorna geštalt psihoterapija kroz 50 osnovnih koncepata

Pred vama je prevod yutube klipa koji donosi geštalt teoriju i praksu sa samog izvora, onako kako ju je utemeljio Fric Perls. Osnovni koncepti geštalt psihoterapije izloženi su na jasan i slikovit način sa dosta primera iz svakodnevnog života.    (…)

Lično iskustvo

Džaba sam se ja batrgao, uplašen od života i neprihvatanja. Džaba sam nastojao da ispratim bezbrojne savete kojima su me obasipali, savete o tome kako treba živeti, raditi, misliti, osećati. Džaba sam sam pokušavao da se pripremim i prilagodim kako bih postao ono što sam želeo da budem ili ono što sam mislio da želim da budem.    (…)

Isceljujuća Moć Geštalt Psihoterapije

Holistička perspektiva

Koliko je samo složeno naše biće i koliko je samo dimenzija uključeno u naše postojanje. Naše telo blista lepotom i mudrošću koja je nastajala milenijumima. Naša strast prodire kroz svet i topi planine svojom snagom. Naša racionalnost nas čuva i njeni proračuni nam pružanju mogućnost orijentacije.    (…)

Kreativna adaptacija i organizmička samoregulacija

Naš organizam iza sebe ima milijarde godina razvoja. Sva ta, milijardama godina stara mudrost opstanka nataložena je u našem biću i upravo u njoj našla je geštalt psihoterapija svoju ukorenjenost. Jednostavno je zovemo oranizmičkom samoregulacijom.    (…)

Dihotomija telo – duša, ili šta je predmet psihologije

Da li je psihu moguće svesti na telo, odnosno da li naše mentalni život svodljiv na fizičke i hemijske dogaoaje u nađem telu i mozgu? Da li je subjaktivni doživalj legitimni predemet baveljenja psihologije i psihoterapije? Može li fenomenološki, na iksustvu zasnovan pristup geštalt psihoterapije izdržati probu redukcionizma ili je ipak moguće isterati fenomenološko-mentalistički prostup iz nauke i psihoterapije? Da li je čovek samo mašeina i da li je moguće “isterati duh iz mašine”?    (…)

Isceljujuća moć kontakta – Geštalt psihoterapija

Kontakt, toliko željen i toliko opasan u ovom divnom i strašnom svetu, osnov je sveg našeg zdravlja i sve naše bolesti. Kontakt je zagrljaj koji nas ispunjava i osećaj da naše postojanje ima smisla. Kontakt je i zagrljaj koji nas ispunjava osećajem zarobljenosti i bespomoćnosti. Kontakt je radosna dužnost primanja i davanja, i mukotrpna obaveza uzimanja i lišavanja. Kontakt je zadovoljsvo drveta koje blista zelenom aurom dok se kupa u kiši. Kontakt je i oštrina vetra koje oseća na svojim listova. Kontakt je i žega sunca koje zna nemilosrdno ispijati život.    (…)

Živeti u sadašnjem trenutku

Opsedaju nas duhovi iz prošlosti. Pretrpljeni strahovi, boli, nepravde još i danas žive u nama i određuju naše ponašanje i naše iskustvo. Prošlost prekriva sadašnjost talogom izgubljenog i naša neposrednost i spontanost gubi se i raspada pod pritiskom života koji je bio ali koji je ostavio na nama ožiljke sa kojima se ne možemo izmiriti.     (…)

Filozofija geštalt psihoterapije

Egzistencijalizam. Taj gorostas ljudske misli koji je veliki upravo po svojoj iskrenosti, upravo po tome što nije ni malo veći od malenkosti običnog čoveka. To odricanje od bogatsva kroz transcendentalno. To herojstvo istrajavanja u neizvesnosti stalno nove potrage za smislom koji bljesne i nestane.    (…)

Comments are closed.