Geštalt Akademija 2018-12-09T09:31:12+00:00
Logo Geštalt Akademije

ZAŠTO BAŠ GEŠTALT AKADEMIJA?

PROGRAM EDUKACIJE

Čitava edukacija podeljena je na četiri godine i na dva dela, bazični i napredni. Prva i druga godina sačinjavaju bazični a treća i četvrta napredni deo. Vaša edukacija, međutim ne mora trajati tačno četiri godine. Kako se svako od nas razvija svojim tempom, prirodno je da studenti u skladu sa svojim potrebama, obavezama i mogućnostima napreduju onom brzinom koja im odgovara.

Nakon bazičnog dela edukacije studenti dobijaju sertifikat u kome stoji da su prošli kroz dvogodišnji intenzivan rad na sebi i razvoju svoje emocionalne inteligencije i socijalnih veština, te da su savladali osnove geštalt psihoterapije. Nakon naprednog dela edukacije studenti bivaju inicirani u zvanje sertifikovanih geštalt psihoteraputa.

Prva Godina

Godinu dana (oktobar-jun), susreti svakog drugog vikenda (subota/nedelja), 14h.

Svaki početak je uzbudljiv i upravo je u tome njegova lepota. Studenti se upoznaju sa kolegama sa grupe i učiteljima. Učitelji nastoje da upoznaju studente kako bi im pomogli da što bolje iskoriste svoje osobne potencijale. Svi zajedno nastojimo stvoriti podsticajnu i prijatnu atmosferu za učenje kroz praksu. Sva znanja i veštine koje se još od prvog dana uče praktično su primenljive u samom životu i psihoterapijskom radu. Kroz praksu ovladavamo osnovnim teorijskim konceptima i filozofijom geštalt psihoterapije. Ovo je i vreme intenzivnog rada na sebi i svojim temama i procesima.

Druga Godina

Godinu dana (oktobar-jun), susreti svakog drugog vikenda (subotra/nedelja), 14h. 

Druga godina je veoma uzbudljiva jer je to vreme pripreme za rad sa realnim klijentima. To znači da već tokom druge godine studenti lagano postaju psihoterapeuti! Tehnike i znanja usvojene kroz lično iskustvo i isprobane tokom prve godine sada se dodatno usavršavaju i stavljaju u realne psihoterapijske situacije. Druga godina je vreme velike vežbe. Uz to se intenzivno bavimo i primenjenom dijagnostikom i tehnikama intervencije, specifičnostima prve (inicijalne) seanse, planiranja toka i zadataka psihoterapijskog procesa. Intenzivan rad na sebi, započet tokom prve godine, u ovo vreme obično daje svoje najlepše plodove na planu privatnog života.

Treća Godina

Godinu dana (oktobar-jun), svakog drugog vikenda (subota/nedelja), 14h.

Treća godina je usmerena na učenje o načinima rada na nekim specifičnim problemima, kao što je napetost, trema, samopouzdanje, agresija, žalovanje. Rad na telu i specifičnim mehanizmima odbrane. Pošto su već dve godine radili na sebi i vežbali metode i tehnike dijagnostike i intervencije sa svojim kolegama, studenti koji se osećaju spremni u prilici su da počnu da rade sa realnim klijentima (osobama van edukacije). Grupnom i individualnom radu sada se pridružuje grupna i individualna supervizija. To znači da studenti sa svojim učiteljima budno prate proces svojih prvih psihoterapijskih koraka sa realnim klijentima. Učitelji i supervizori su tu da pruže maksimalnu podršu ovim prvim psihoterapijskim nastojanjima, koja su obično bremenita nadama, predanošću i nesigurnošću.

Četvrta Godina

Godinu dana (oktobar-jun), svakog drugog vikenda (subota/nedelja), 14h.

Četvrta godina je vreme upoznavanja sa čudesnim svetom psihopatologije. Razvijamo geštalt pristup u razumevanju simptoma i poremećaja. Učimo se strategijama rada sa specifičnim poremećajima kao što su anksioznost, panika, fobije, psihosomatika, depresija, hipohondrija, trauma, narcizam, zavisnost, rad sa poremećajima ličnosti. Četvrta godina je i godina velikih integracija i rekapitulacije svih znanja i veština stečenih tokom prethodne tri godine. Posebnu čar ovom vremenu daje doživljaj da veštine i znanja koja smo osvajali počinju da daju prave rezultate. Sumiraju se utisci i razvija se lični stil u radu. Studenti se pripremaju za izlazak na završni ispit i svečanu inicijaciju u ulogu psihoterapeuta. Na taj način četvrta godina je i godina slavlja i radosti nakon velikog posla.

ZAŠTO BAŠ GEŠTALT?

ZAHTEVI EDUKACIJE

NAŠA MISIJA

UPOZNAJTE UČITELJE

NIKOLA KRSTIĆ

Osnivač, upravnik i učitelj Akademije Geštalt Psihoterapije

Osnivač Psihoterapeut tima i Geštalt akademije, sa oko 9 godina radnog iskustva, Nikola je nosilac diplome master Geštalt psihoterapeuta. Svoj pristup bazirao je na relacionom odnosu sa klijentima, a isti gaji i prema svojim studentima, koji ga opisuju kao strpljivog i podržavajućeg učitelja.   (…)

SLAVIŠA SAVIĆ

Učitelj

Slaviša živi i radi na relaciji Sarajevo-Niš-Beograd. Kao geštalt psihoterapeut i suprvizor u treningu, učitelj je Geštalt Akademije, vodi edukaciono-iskustvenu grupu u Nišu i drži seminare u Beogradu. Njegovo iskustvo u radu sa raznovrsnim klijentima, omogućilo mu je dalje usavršavanje kod Margarite Spanjolo Lob, jednog od vodećih relacionih Geštalt psihoterapeuta u Evropi. Slaviša sa studentima deli veliki broj najnovijih tehnika, ideja i otkrića u Geštalt psihoterapiji.   (…)

MARGERITHA SPAGNUOLO LOBB

Gostujući Učitelj

Margarita je gostujući učitelj  na Geštalt Akademiji. Senior trener. Jedna od glavnih predstavnica relacione struje u geštalt psihoterapiji danas. Osnivač i direktor Instituta za geštalt psihoterapiju (Sirakuza, Palermo i Milano). Margerita se zalaže za istraživanja u psihoterapiji, sa akcentom na relacionu Geštalt psihoterapiju u sklopu široke antrplo-sociološke paradigme. Autorka je brojnih tekstova, istraživanja i knjiga, koji promovišu Geštalt psihoterapiju i unapređuju teoriju novim konceptima.(…)

ZVJEZDANA JAKIĆ

Učitelj

Zvijezdana je dipl. psiholog, Licencirani Geštalt psihoterapeut, Psihodramski terapeut,  Voditelj sistemskih konstelacija 10 godina radnog iskustva, Supervizor u treningu, Učitelj Geštalt Akademije, Nosilac Evropskog psihoterapijskog sertifikata i EAGT sertifikata     (…)

MILAN NIKOLIĆ

Saradnik

Milan je psihoterapeut sa oko 8 godina radnog iskustva. Nosilac je diplome master Geštalt psihoterapije, sa instituta za psihoterapiju na Malti. Milan je veliki poznavalac i ljubitelj meditacije i ORDER-a čije elemente integriše u svoj psihoterapeutski rad. Studenti i klijenti ga opisuju kao otvorenog, prisutnog i strpljivog terapeuta.   (…)

BOJANA RADLOVIĆ

Saradnik

Bojana je završila edukaciju iz Geštalt psihoterapeue. Iskustvo antropologa, omogućilo je Bojani da veoma detaljno proučava različite kulture, čime je poznavanje i prihvatanje, u psihoterapiji veoma važnog, kulturnog konteksta jedan od najvećih aduta njenog psihoterapijskog pristupa. Interesovanje za alternativne pravce psihoterapije i rada na sebi, omogućava studentima da sa Bojanom prodube svoje radove, kao i da steknu nove paradigme u radu.   (…)

DEJAN VUČETIĆ

Učitelj

Dejan je master Kliničke psihologije i doktorant na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pored psihoterapije i posebno geštalt psihoterapije koja je Dejanova velika ljubav, posebna interesovanja pokazuje za oblasti vojne psihologije i pre svega za ljudsko ponašanje u ekstremnim (ratnim) okolnostima.

Autor je nekoliko radova iz oblasti vojne psihologije. Takođe, ima dugogodišnja iskustva u oblasti organizacije i ljudskih resursa, kao što su selekcija kadrova, klasifikacija, profilisanje, vođenje karijere i savetovanje).

.   (…)

DARKO HRISTOV

Asistent u nastavi

Darko je klinički psiholog, zaljubljen u relacioni geštalt pristup. Njegov mentor, poznati psihoterapeut iz Mančestera, Piter Filipson ovlastio je Darka za prevođenje svojih knjiga, koje su sastavni deo edukativnog materijala. Darko već tri godine radi sa klijentima, koji ga opisuju kao brižnog psihoterapeuta, sa mnogo prisutnosti i fleksibilnosti.   (…)

OGNJEN VUKOTIĆ

Asistent u nastavi

Ognjen je psiholog, zaljubljenik u lični rast i razvoj. Učesnik je Psihodramske sekcije, Plejbek teatra. Ognjen je spreman da Vam ponudi raznovrsne tehnike iz pravaca poput TA, Psihodrame, telesne psihoterapije, koučinga, koje možete integrisati u svoj rad kao budući psihoterapeuti. U radu sa klijentima je preko tri godine, koji ga opisuju kao pozitivnog, okrepljujućeg, podržavajućeg psihoterapeuta, sa kapacitetom za podržavajuće guranje iz zone komfora.   (…)

DR DRAGAN SAVKOVIĆ

Asistent u nastavi

Dragan je doktor medicine, specijalista psihijatrije.
Poseduje 12 godina kliničkog radnog iskustva.
Saradnik u nastavi na Geštalt Akademiji upolju kliničke primene i istraživanja kombinovanja psihoterapije i terapije lekovima.
Sekretar Udruženja Psihijatara Republike Srpske.
REBT Psihoteraput.   

Handbook škole

Comments are closed.