Fobije 2018-10-22T17:39:59+00:00

ŠTA JE FOBIJA – AGORAFOBIJE – MEŠOVITE FOBIJE

Psihijatrijska perspektiva

Iracionalni (neopravdani) i stalno prisutni strah od određenog objekta ili određenog tipa situacije smatra se fobijom. Npr. intenzivni strah od odlaska u supermarket, od vožnje autobusom, od javnog nastupa, od boravka u društvu nepoznatih ljudi, od prelaska mosta, od medicnskih instrumenata, ili intenzivni strah od pauka.    (…)

Agorafobije

Psihijatrija sve fobije deli u tri grupe, agorofobije, socijalne fobije i specifične (izolovane) fobije. Napadi panike najčešće se doživljavaju izvan kuće na javnim mestima. Izgleda da vreva ljudi, masa koja se haotično tiska u svim pravcima, gužva ljudi koji nešto čekaju, na primer red na kasi ili izlaz iz bioskopa podstiče pojavi paničnih napada kod nekih osoba.    (…)

Fobije i napad panike

Fobije su često kombinovane sa napadima panike. Šta više, napadi panike ponekad su uzročnici fobije. Napad panike se dešava iznenadno i neočekivano a pri tome je veoma neprijatan. Karakteriše ga intenzivan strah da će se nešto loše dogoditi da ćemo izgubiti kontrolu nad sobom, da ćemo se obrukati, da će svi videti da nešto sa nama nije u redu.    (…)

Mešovita fobije

I kod agorofobije i kod socijalne fobije postoji jedan zajednički imenitelj. To je strah od načina na koji će nas videti i doživati drugi ljudi, strah da ćemo biti negativno ocenjeni, kritikovani, izvrgnuti ruglu i podsmehu i na kraju odbačeni.    (…)

Comments are closed.