Dejan Vučinić

Doktor Psiholoških Nauka

Geštalt Psihoterapeut

Beograd

Dejan je rođen 1981. godine. Na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu stekao je zvanje Doktor psiholoških nauka.

Edukaciju iz oblasti geštalt psihoterapije započeo je 2003. godine u Geštalt studio Beograd. Nakon 7 godina pohađanja stekao je zvanje diplomiranog (sertifikovanog) geštalt psihoterapeuta. Ima desetogodišnjeg iskustva u individualnom psihoterapijskom radu sa klijentima.

Pored psihoterapije i posebno geštalt psihoterapije koja je Dejanova velika ljubav, posebna interesovanja pokazuje za oblasti vojne psihologije i pre svega za ljudsko ponašanje u ekstremnim (ratnim) okolnostima.

Autor je nekoliko radova iz oblasti vojne psihologije. Takođe, ima dugogodišnja iskustva u oblasti organizacije i ljudskih resursa, i to u selekciji kadrova, klasifikaciji, profilisanju, vođenju karijere i savetovanju.

U Akademiji Geštelt Psihoterapije Dejan je Učitelj – Saradnik.

Kao psihoterapeut Dejan je strpljiv i postojan. Odlikuje ga poseban dar da stvori širu sliku i dosegne dubinske procese. Klijenti ga opisuju kao nežnog, veoma empatičnog, ali doslednog, razboritog i stabilnog.

Kontakt

064/1772851

dejavu_dejan@yahoo.com

Diplome:

Geštalt Studio Beograd – EAGT

2021-03-10T17:36:49+00:00

About the Author: