Dejan Vučinić

Doktor Kliničke Psihologije – Geštalt Psihoterapeut

Dejan je rođen 1981. godine. Na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu stekao je zvanje Doktora iz oblasti kliničke psihologije.

Edukaciju iz oblasti geštalt psihoterapije započeo je 2003. godine u Geštalt studio Beograd. Nakon 7 godina pohađanja stekao je zvanje diplomiranog (sertifikovanog) geštalt psihoterapeuta. Ima desetogodišnjeg iskustva u individualnom psihoterapijskom radu sa klijentima.

Pored psihoterapije i posebno geštalt psihoterapije koja je Dejanova velika ljubav, posebna interesovanja pokazuje za oblasti vojne psihologije i pre svega za ljudsko ponašanje u ekstremnim (ratnim) okolnostima.

Autor je nekoliko radova iz oblasti vojne psihologije. Takođe, ima dugogodišnja iskustva u oblasti organizacije i ljudskih resursa, i to u selekciji kadrova, klasifikaciji, profilisanju, vođenju karijere i savetovanju.

U Akademiji Geštelt Psihoterapije Dejan je Učitelj – Saradnik.

Kao psihoterapeut Dejan je strpljiv i postojan. Odlikuje ga poseban dar da stvori širu sliku i dosegne dubinske procese. Klijenti ga opisuju kao nežnog, veoma empatičnog, ali doslednog, razboritog i stabilnog.

Kontakt:

vuki3381@gmail.com

064/177-28-51

Diplome:

Geštalt Studio Beograd – EAGT

2019-04-10T17:25:26+00:00

About the Author: