Darko Hristov

Klinički Psiholog

Psihoterapeut pod supervizijom

Niš

Moj pristup psihoterapiji

Psihoterapijom se (kao psihoterapeut u edukaciji) bavim od 2014. godine kroz privatnu praksu i volontiranje u Psihološkom savetovalištu za studente. Psihoterapijska praksa mi je donela dragoceno iskustvo i susrete sa različitim klijentima.

Naučio sam kako da podržim klijente s različitim zahtevima i teškoćama poput gubitka, traume, anksioznosti, fobija, problema učenja, pitanja identiteta, niskog samopoštovanja, problemima u uspostavljanju odnosa, zaglavljenosti, depresivnosti, poremećaja ličnosti.

Iskustvo kliničkog psihologa na Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja omogućilo mi je da unapredim dijagnostičke veštine i kapacitete za hitno reagovanje i prevazilaženje akutnih emocionalnih problema.

Pristup koji koristim je relacioni geštalt pristup. To je holistički (dajem potpuno istu važnost telu, umu, kontekstu, nasleđu, sredini), ovde i sada, dijaloški, neverbalni koliko i verbalni pristup.

S klijentima istražujem šta im se dešava i na koji način učestvuju u stvarima koje im se dešavaju. Moja uloga nije rešavanje problema klijenata i zato je jedna od prvih stvari koje kažem svojim klijentima je da neću s njima raditi na tome da se osećaju lakše i bolje. Naprotiv, mislim da je mesto na kome su sa svim svojim osećanjima najbolje mesto odakle možemo da krenemo. Verujem da su razlozi koji su ih doveli na terapiju način da se bolje povežemo sa sobom.

Zato podržavam odnos u kome se ti razlozi u potpunosti doživljavaju i razumeju jer su put do nečeg mnogo većeg i bitnijeg. Paradoksalno, kada ih saslušamo i doživimo vrlo brzo se izgube. Većina klijenata mi je na kraju terapijskog procesa navodila da je to nerešavanje problema bilo jedno od najdragocenijih stvari koje su se desile. Kroz istraživanje onoga što jeste i eksperimentisanjem onoga što bi moglo biti, u bezbednosti terapijske situacije, zajedno sa klijentima otkrivam na koji način sputavaju spontanu promenu kod sebe u svetu koji se non stop menja.

O meni

Višegodišnju psihoterapijsku edukaciju pohađam u Geštalt studiju u Beogradu, a nadgradnju i relacioni pristup radu sam stekao kroz konstantno usavršavanje i rad sa svetski poznatim senior trenerima poput Pitera Filipsona (Manchester Gestalt Centar) i Giannija Frančesetija (EAGT).

Diplomirao sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde trenutno držim vežbe na kursevima: Klinička psihodijagnostika, Uvod u kliničku psihologiju i Psihologija mentalnog zdravlja. Završavam Master studije iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Psihoterapija je oblast kojom se posvećeno i strastveno bavim već godinama, kroz terapijski, klinički i akademski rad. Verujem u lekovitost autentičnog kontakta koji je tako neophodan u kulturi narcizma u kojoj živimo. Nastojim da tu strast prenesem kako svojim klijentima, tako i studentima kojima pomažem da razviju kliničke veštine, i otkriju nove načine razumevanja mentalnog zdravlja. Klijenti i kolege me opisuju kao pažljivog, posvećenog, svestaranog i kreativnog terapeuta.

Živim i radim u Nišu. Terapiju radim uživo i preko skajpa. Plešem argentiski tango i učenik sam Či Gonga i Tai Čija.

Kontakt:

www.darkohristov.rs

kontakt@darkohristov.rs

064/4422707

2020-11-20T12:39:42+00:00

About the Author: