Logo Geštalt Akademije

GEŠTALT AKADEMIJA SARAJEVO

U Sarajevu, kulturnom središtu ex yu Akademije Geštalt Psihoterapije  orgaznizuje psihoterapijsku eduakaciju na najvišem evropskom nivuo.

Edukaciju u Sarajevu pretežno vodi šarmantni bračni par Zvejzedana i Saviša Savić. Zvjezdana Savić je geštelt psihoteraput, psihodramski psihoteraput i voditelj sistemskih konstalcija. Slaviša Savić je geštelt psihoteraput,m suprvizor i učitelj.

U edukaciji učestvuju i ostali učitelji Gešetelt Akademije a na raspolaganu edukanitma stoje i ostali centri Geštelt Akademije u Beogradu, Nišu, Kososvskoj Mitrovici, Kraljevu.

Pod mentorstvom učitelja Geštalt Akademije počinje sa radom nova edukaciona, iskustveno – teorijska grupa za sve vas koji imate afiniteta prema psihologiji, psihoterapiji, savetovanju, za sve vas koji razumete važnost rada na sebi.

Za individualnu psihoterapiju, koja je obavezan deo procesa edukacije, na raspolaganju vam stoji veliki izbor sertifikovanih psihoteraputa u Sarajevu a preko Skajpa možete raditi i sa iskusnih učitelja iz drugih gradova.

Geštalt Akademija je punopravni član Nacionalnog saveza udruženja psihoterapeuta Srbije. Sarađujemo sa mnogim poznatim centrima za psihoterapijsku edukaciju, kao što je čuveni Istituto di Gestalt Italy H.C.C. sa Sicilije, pod vođstvom dr. Margherite Spagnuolo Lobb.

Ko može da upiše Akademiju? Geštalt Akademiju može da upiše svaka punoletna osoba koja želi da raste i uči kroz naše programe.

Ko može da postane psihoterapeut? Geštalt psihoterapeut može postati svako ko ima završene osnove studije na bilo kom priznatom fakultetu i ko ispuni sve predviđene obaveze našim edukacionim programom. O uslovima edukacije saznajte više ovde.

Koliko edukacija traje? Edukacija za Geštalt savetnika traje najmanje dve i po godine, a edukacija za Geštalt psihoterapeuta traje najmanje četiri godine.

Kako izgleda program edukacije? O programu treninga, kao i o drugim dataljima možete saznati ovde.

Kontakt:
Email: putnik77@hotmail.com

Tel: 00387 61 552 737

Logo Geštalt Akademije

GEŠTALT AKADEMIJA SARAJEVO

U Sarajevu, kulturnom središtu ex yu Akademije Geštalt Psihoterapije  orgaznizuje psihoterapijsku eduakaciju na najvišem evropskom nivuo.

Edukaciju u Sarajevu pretežno vodi šarmantni bračni par Zvejzedana i Saviša Savić. Zvjezdana Savić je geštelt psihoteraput, psihodramski psihoteraput i voditelj sistemskih konstalcija. Slaviša Savić je geštelt psihoteraput,m suprvizor i učitelj.

U edukaciji učestvuju i ostali učitelji Gešetelt Akademije a na raspolaganu edukanitma stoje i ostali centri Geštelt Akademije u Beogradu, Nišu, Kososvskoj Mitrovici, Kraljevu.

Pod mentorstvom učitelja Geštalt Akademije počinje sa radom nova edukaciona, iskustveno – teorijska grupa za sve vas koji imate afiniteta prema psihologiji, psihoterapiji, savetovanju, za sve vas koji razumete važnost rada na sebi.

Za individualnu psihoterapiju, koja je obavezan deo procesa edukacije, na raspolaganju vam stoji veliki izbor sertifikovanih psihoteraputa u Sarajevu a preko Skajpa možete raditi i sa iskusnih učitelja iz drugih gradova.

Geštalt Akademija je punopravni član Nacionalnog saveza udruženja psihoterapeuta Srbije. Sarađujemo sa mnogim poznatim centrima za psihoterapijsku edukaciju, kao što je čuveni Istituto di Gestalt Italy H.C.C. sa Sicilije, pod vođstvom dr. Margherite Spagnuolo Lobb.

Ko može da upiše Akademiju? Geštalt Akademiju može da upiše svaka punoletna osoba koja želi da raste i uči kroz naše programe.

Ko može da postane psihoterapeut? Geštalt psihoterapeut može postati svako ko ima završene osnove studije na bilo kom priznatom fakultetu i ko ispuni sve predviđene obaveze našim edukacionim programom. O uslovima edukacije saznajte više ovde.

Koliko edukacija traje? Edukacija za Geštalt savetnika traje najmanje dve i po godine, a edukacija za Geštalt psihoterapeuta traje najmanje četiri godine.

Kako izgleda program edukacije? O programu treninga, kao i o drugim dataljima možete saznati ovde.

Kontakt:
Email: putnik77@hotmail.com

Tel: 00387 61 552 737

EDUKACIONI CENTRI GEŠTALT AKADEMIJE

BEOGRAD

Kontakt:

Dragana 060/313-22-23

NIŠ

Kontakt:

Slaviša +381605669009

SARAJEVO

Kontakt:

Zvjezdana +38761552737

Slaviša +381605669009

PROGRAM EDUKACIJE

Čitava edukacija podeljena je na četiri godine i na dva dela, bazični i napredni. Prva i druga godina sačinjavaju bazični a treća i četvrta napredni deo. Vaša edukacija, međutim ne mora trajati tačno četiri godine. Kako se svako od nas razvija svojim tempom, prirodno je da studenti u skladu sa svojim potrebama, obavezama i mogućnostima napreduju onom brzinom koja im odgovara.

Nakon bazičnog dela edukacije studenti dobijaju sertifikat u kome stoji da su prošli kroz dvogodišnji intenzivan rad na sebi i razvoju svoje emocionalne inteligencije i socijalnih veština, te da su savladali osnove geštalt psihoterapije. Nakon naprednog dela edukacije studenti bivaju inicirani u zvanje sertifikovanih geštalt psihoteraputa.

Prva Godina

Godinu dana (oktobar-jun), susreti svakog drugog vikenda (subota/nedelja), 14h.

Svaki početak je uzbudljiv i upravo je u tome njegova lepota. Studenti se upoznaju sa kolegama sa grupe i učiteljima. Učitelji nastoje da upoznaju studente kako bi im pomogli da što bolje iskoriste svoje osobne potencijale. Svi zajedno nastojimo stvoriti podsticajnu i prijatnu atmosferu za učenje kroz praksu. Sva znanja i veštine koje se još od prvog dana uče praktično su primenljive u samom životu i psihoterapijskom radu. Kroz praksu ovladavamo osnovnim teorijskim konceptima i filozofijom geštalt psihoterapije. Ovo je i vreme intenzivnog rada na sebi i svojim temama i procesima.

Druga Godina

Godinu dana (oktobar-jun), susreti svakog drugog vikenda (subotra/nedelja), 14h. 

Druga godina je veoma uzbudljiva jer je to vreme pripreme za rad sa realnim klijentima. To znači da već tokom druge godine studenti lagano postaju psihoterapeuti! Tehnike i znanja usvojene kroz lično iskustvo i isprobane tokom prve godine sada se dodatno usavršavaju i stavljaju u realne psihoterapijske situacije. Druga godina je vreme velike vežbe. Uz to se intenzivno bavimo i primenjenom dijagnostikom i tehnikama intervencije, specifičnostima prve (inicijalne) seanse, planiranja toka i zadataka psihoterapijskog procesa. Intenzivan rad na sebi, započet tokom prve godine, u ovo vreme obično daje svoje najlepše plodove na planu privatnog života.

Treća Godina

Godinu dana (oktobar-jun), svakog drugog vikenda (subota/nedelja), 14h.

Treća godina je usmerena na učenje o načinima rada na nekim specifičnim problemima, kao što je napetost, trema, samopouzdanje, agresija, žalovanje. Rad na telu i specifičnim mehanizmima odbrane. Pošto su već dve godine radili na sebi i vežbali metode i tehnike dijagnostike i intervencije sa svojim kolegama, studenti koji se osećaju spremni u prilici su da počnu da rade sa realnim klijentima (osobama van edukacije). Grupnom i individualnom radu sada se pridružuje grupna i individualna supervizija. To znači da studenti sa svojim učiteljima budno prate proces svojih prvih psihoterapijskih koraka sa realnim klijentima. Učitelji i supervizori su tu da pruže maksimalnu podršu ovim prvim psihoterapijskim nastojanjima, koja su obično bremenita nadama, predanošću i nesigurnošću.

Četvrta Godina

Godinu dana (oktobar-jun), svakog drugog vikenda (subota/nedelja), 14h.

Četvrta godina je vreme upoznavanja sa čudesnim svetom psihopatologije. Razvijamo geštalt pristup u razumevanju simptoma i poremećaja. Učimo se strategijama rada sa specifičnim poremećajima kao što su anksioznost, panika, fobije, psihosomatika, depresija, hipohondrija, trauma, narcizam, zavisnost, rad sa poremećajima ličnosti. Četvrta godina je i godina velikih integracija i rekapitulacije svih znanja i veština stečenih tokom prethodne tri godine. Posebnu čar ovom vremenu daje doživljaj da veštine i znanja koja smo osvajali počinju da daju prave rezultate. Sumiraju se utisci i razvija se lični stil u radu. Studenti se pripremaju za izlazak na završni ispit i svečanu inicijaciju u ulogu psihoterapeuta. Na taj način četvrta godina je i godina slavlja i radosti nakon velikog posla.

ZAŠTO BAŠ GEŠTALT?

ZAHTEVI EDUKACIJE

NAŠA MISIJA

UPOZNAJTE UČITELJE

ZVJEZDANA JAKIĆ

Učitelj u Akademiji Geštalt Psihoterapije 

Zvijezdana je dipl. psiholog, Licencirani Geštalt psihoterapeut, Psihodramski terapeut,  Voditelj sistemskih konstelacija 10 godina radnog iskustva, Supervizor u treningu, Učitelj Geštalt Akademije, Nosilac Evropskog psihoterapijskog sertifikata i EAGT sertifikata  (…)

SLAVIŠA SAVIĆ

Osnivač i Učitelj Akademije Geštalt Psihoterapija

Slaviša živi i radi na relaciji Sarajevo-Niš-Beograd. Kao geštalt psihoterapeut i suprvizor u treningu, učitelj i osnovač Geštalt Akademije, vodi edukaciono-iskustvenu grupu u Nišu i Sarajevu i drži seminare u Beogradu. Njegovo iskustvo u radu sa raznovrsnim klijentima, omogućilo mu je dalje usavršavanje kod Margerite Spanjolo Lob, jednog od vodećih relacionih Geštalt psihoterapeuta u Evropi. Slaviša sa studentima deli veliki broj najnovijih tehnika, ideja i otkrića u relacionom pristupu Geštalt psihoterapiji. (…)

MELIHA KORJENIĆ

Individualni psihoterapeut – Asistent u nastavi

Meliha Korjenić  je diplomirani soclijani radin i geštalt psihoterapeut.Trenutno radi sa onkološkim pacijentima na pedijatrijskoj klinici KCUS, odjeljenje za hematoonkologiju i Roditeljskoj kući sa djecom oboljeloj od raka i njihovim roditeljima. U radu sa klijentima se oslanja na holistički pristup, kao i na tijelo kao izvor informacija o simptomima. (…)

Ma NIKOLA KRSTIĆ

Osnivač, upravnik i učitelj Akademije Geštalt Psihoterapije

Osnivač Psihoterapeut tima i Geštalt akademije, sa više od 10 godina radnog iskustva, Nikola je nosilac diplome master Geštalt psihoterapeuta, sertifikata Evropske asocijacije za Geštelt Psihoterapiju, Nacionalnog Psihoterapisjkog Sertifikata. Svoj pristup bazirao je na integrativno-relacionom odnosu sa klijentima, a isti gaji i prema svojim studentima, koji ga opisuju kao strpljivog i podržavajućeg učitelja sa velikom predavačkom sposbnošću. (…)

DRAGANA NIKOLIĆ

Učitelj u Akademiji Geštalt Psihoterapije

Desetogodišnje iskustvo u individualnom radu sa klijentima i grupama. Rad sa grupama smatra posebno inspirativnim i tokom godina stiče značajno iskustvo u vođenju različitih vrsta psiholoških i kreativno-iskustvenih radionica, radionica u prirodi i sistemskih konstelacija.

Radi u školi blizu 17 godina i to iskustvo smatra neprocenjivim u svom radu sa klijentima, posebno decom i adolescentima.

Urednik i osnivač sajta Kuća kreativnog življenja 

(…)

Ma MILAN NIKOLIĆ

Saradnik

Milan je psihoterapeut sa oko 6 godina radnog iskustva. Nosilac je diplome master Geštalt psihoterapije, sa instituta za psihoterapiju na Malti. Milan je veliki poznavalac i ljubitelj meditacije i ORDER-a čije elemente integriše u svoj psihoterapeutski rad. Studenti i klijenti ga opisuju kao otvorenog, prisutnog i strpljivog terapeuta. (…)

Dr DEJAN VUČINIĆ

Učitelj u Akademiji Geštalt Psihoterapije

Dejan je doktor psiholoških nauka Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Pored psihoterapije i posebno geštalt psihoterapije koja je Dejanova velika ljubav, posebna interesovanja pokazuje za oblasti vojne psihologije i pre svega za ljudsko ponašanje u ekstremnim (ratnim) okolnostima.

Autor je nekoliko radova iz oblasti vojne psihologije. Takođe, ima dugogodišnja iskustva u oblasti organizacije i ljudskih resursa, kao što su selekcija kadrova, klasifikacija, profilisanje, vođenje karijere i savetovanje).  (…)

BOJANA RADLOVIĆ

Saradnik – individualni psihoterapeut

Bojana je završila edukaciju iz Geštalt psihoterapeue. Iskustvo antropologa, omogućilo je Bojani da veoma detaljno proučava različite kulture, čime je poznavanje i prihvatanje, u psihoterapiji veoma važnog, kulturnog konteksta jedan od najvećih aduta njenog psihoterapijskog pristupa. Interesovanje za alternativne pravce psihoterapije i rada na sebi, omogućava studentima da sa Bojanom prodube svoje radove, kao i da steknu nove paradigme u radu. (…)

DARKO HRISTOV

Asistent u nastavi

Darko je klinički psiholog, zaljubljen u relacioni geštalt pristup. Njegov mentor, poznati psihoterapeut iz Mančestera, Piter Filipson ovlastio je Darka za prevođenje svojih knjiga, koje su sastavni deo edukativnog materijala. Darko već tri godine radi sa klijentima, koji ga opisuju kao brižnog edukanta psihoterapeuta, sa mnogo prisutnosti i fleksibilnosti. (…)

OGNJEN VUKOTIĆ

Asistent u nastavi

Ognjen je psiholog, zaljubljenik u lični rast i razvoj. Učesnik je Psihodramske sekcije, Plejbek teatra. Ognjen je spreman da Vam ponudi raznovrsne tehnike iz pravaca poput TA, Psihodrame, telesne psihoterapije, koučinga, koje možete integrisati u svoj rad kao budući psihoterapeuti. U radu sa klijentima je preko tri godine, koji ga opisuju kao pozitivnog, okrepljujućeg, podržavajućeg psihoterapeuta, sa kapacitetom za podržavajuće guranje iz zone komfora. (…)

Dr DRAGAN SAVKOVIĆ

Asistent u nastavi

Dragan je doktor medicine, specijalista psihijatrije.
Poseduje 12 godina kliničkog radnog iskustva.
Saradnik u nastavi na Geštalt Akademiji upolju kliničke primene i istraživanja kombinovanja psihoterapije i terapije lekovima.
Sekretar Udruženja Psihijatara Republike Srpske.
REBT Psihoteraput. 

2020-10-19T18:52:17+00:00

About the Author: